Пасош за дигитално држављанство

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 530  

Да

Заједница која учи Сазнање, Народних хероја 47/3 , Београд, seminari@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, , 021753024

Славица Јурић, administrator@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, 0659753024, 021753024

Славица Јурић, мр књижевних наука, ОШ „Свети Сава„;

Славица Јурић, мр књижевних наука, ОШ „Свети Сава„; Нада Пуртић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ ,,Жарко Зрењанин'' Нови Сад; Марија Јовић Стевановић, , ОШ ,,Свети Сава„, Баточина;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Усвајање и развијање знања, вештина, навика и ставова за одговорно коришћење технологије у наставном процесу, личном и професионалном развоју, и за етичко деловање и допринос дигиталној виртуелној заједници.

-разумети значај и могућности технологије у побољшању наставног процеса, личном и професионалном развоју; -освестити потенцијалне опасности у дигиталном свету и развити вештине заштите, поступке превенције и оптималног коришћења технологије; -упознати, поштовати и применити смернице, правила и навике дигиталне заједнице у комуникацији, преузимању, цитирању, редизајнирању, креирању, објављивању, лиценцирању и означавању веб-садржаја; -оспособити за претрагу, филтрирање, вредновање, организацију и дељење веб-информација, препознавање и проверу плагијата; -неговати алтруистички однос међусобне помоћи, подршке, лидерства и доприноса дигиталној заједници својим знањима, умећима и идејама и подижући свој углед и углед целе професије.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. недељаДигиталне компетенције и дигитално држављанствоДигитални идентитет2. недељаДигитално здрављеДигитални детектив3. недељаДигитално издаваштво и фолксономијаДигитално поштење4. недељаДигитална дипломатијаДигитални алтруизам5. недељаОд дигиталне реакције до евалуацијеЗнао сам, желео да знам, сазнао сам

30

недеља: 5
бодова: 40

3.800 динара укључује: -трошкове одржавања платформе, -хонорар и путни трошак за предаваче, -трошкове освежења и послужења на сусрету уживо, -трошкове документације (уверења, предрачуни, рачуни, књиговодство)