Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Каталошки број програма: 371  

Не

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП'', Деспота Оливера бр. 6, Београд, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Филип Нинковић, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Владимри Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет у ниверзитета у Београду;

Владимри Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет у ниверзитета у Београду; Милорад Степановић, дипломирани математичар, ОШ Мајка Југовића; Нинослав Ћирић, доктор математичких наука, Собраћајни факултет Универзитета у Београду; Мирјана Ђорић, доктор математичких наука, Математички факултет Универзитета у Београду; Бранислав Ђурђевац, дипломирани математичар, Рачунарска гимназија; Ремзо Дестовић, VII-1 степен, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Нови Пазар; Никола Вигњевић, Мастер, ОШ „Илија Бирчанин„ и Средња школа „Ушће„; Јован Ћуковић, дипломирани математичар, ОШ 20. октобар; Милијана Ковачевић, наставник математике, ОШ "Светозар Милетић", Земун; Наташа Алимпић, наставник математике, ОШ "Бановић Страхиња", Београд

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање наставника за правилно коришћење уџбеника, квалитетно извођење наставе и примене разних метода рада, прилагођених темама и ученицима.

Пажња се усмерава на извођење наставе у три нивоа (образовни стандарди и исходи), значај правог избора контролних и писмених задатака и умешно коришћење уџбеника у редовној настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данЗначај правилног и редовног коришћења уџбеника у наставиПаузаИнтерактивна примена уџбеника у настави математикеПаузаУпутство за израду радионица на тему: Интеракција ученика и уџбеникаИзрада радионицаПаузаПрезентације радионицаОкругли сто

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 000 динара. У цену улази обрачун путних трошкова, хонорари аутора и реализатора, као и трошкови закупа просторија, освежења и послужења. Материјали које добијају учесници обуке бесплатни су.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 Владимри Стојановић, Милорад Степановић 24 3.95
2 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 Нинослав Ћирић, Мирјана Ђорић 29 3.79
3 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 Бранислав Ђурђевац, Ремзо Дестовић 23 3.91
4 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 Никола Вигњевић, Јован Ћуковић 20 3.91
5 Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А Владимри Стојановић, Милорад Степановић 30 3.92
6 Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А Нинослав Ћирић, Никола Вигњевић 29 3.85
7 ОШ Четврти краљевачки батаљон, Олге Јовичић бр. 1, Краљево Владимри Стојановић, Никола Вигњевић 27 3.89
8 ОШ Авдо Међедовић, Дубровачка бр. 408, Нови Пазар Никола Вигњевић, Јован Ћуковић 19 3.94
9 ОШ Авдо Међедовић, Дубровачка бр. 408, Нови Пазар Нинослав Ћирић, Ремзо Дестовић 15 3.85
10 ОШ Авдо Међедовић, Дубровачка бр. 408, Нови Пазар Владимри Стојановић, Милорад Степановић 30 3.92
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб Владимри Стојановић, Милорад Степановић 15 3.98
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб Нинослав Ћирић, Никола Вигњевић 15 3.93
13 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац Владимри Стојановић, Милорад Степановић 20 3.85
14 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац Нинослав Ћирић, Никола Вигњевић 15 3.91
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина бр. 13, Ужице Јован Ћуковић 14 3.73
16 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина бр. 13, Ужице Владимри Стојановић, Наташа Алимпић 19 3.9
17 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Цара Душана бб, Чачак Нинослав Ћирић, Милијана Ковачевић 17 3.88
18 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Цара Душана бб, Чачак Милорад Степановић, Никола Вигњевић 22 3.85
19 ОШ Драгомир Марковић, Луке Ивановића бр. 3, Крушевац Владимри Стојановић, Наташа Алимпић, Милијана Ковачевић 22 3.89
20 Скупштина општина Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, Сремска Митровица Владимри Стојановић, Наташа Алимпић, Милијана Ковачевић 14 3.95
21 ОШ Десанка Максимовић, Доситејева бр. 4, Зајечар Владимри Стојановић, Наташа Алимпић, Милијана Ковачевић 26 3.95

Укупно учесника: 445 | Просечна оцена: 3.89