Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери добре праксе

Каталошки број програма: 385  

Не

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП'', Деспота Оливера бр. 6, Београд, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Филип Нинковић, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Гордана Поповић, спец. наставе математике, ОШ ,,Ћирило и Методије„;

Гордана Поповић, спец. наставе математике, ОШ ,,Ћирило и Методије„; Јагода Ђинђић Тасевски, дипломирани математичар, ОШ „Јелена Ћетковић„; Марија Вученовић, професор разредне наставе, ОШ„Ћирило и Методије„; Нинослав Ћирић, доктор математичких наука , Собраћајни факултет Универзитета у Београду ; Милорад Степановић, дипломирани математичар, ОШ Мајка Југовића ; Никола Вигњевић, Мастер, ОШ „Илија Бирчанин„ и Средња школа „Ушће„; Милена Милановић, Дипломинари математичар, ОШ „Ћирило и Методије„;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање наставника за планирање и примену иновативних метода у наставном процесу; Јачање капацитета наставника да подстичу креативност, радозналост и итересовање код ученика кроз нефронталне облике рада

Упознавање наставника са значајем постизања функционалног знања код ученика; Јачање компетенција учесника за планирање и примену проблемске, пројектне и тематске наставе; Анализа примера добре праксе-примери проблемских и пројектних задатака по узрастима и темама погодни за систематизацију и увезивање градива.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данЗначај функционалног знањаСличности и разлике проблемске, пројектне и тематске наставеПаузаПримери добре праксеПауза за ручакУвод у радионицуРадионицеПаузаПрезентација радионице и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 000 динара. У цену улази обрачун путних трошкова, хонорари аутора и реализатора, као и трошкови закупа просторија, освежења и послужења. Материјали које добијају учесници обуке бесплатни су.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Јелена Ћетковић, Врањска бр. 26, Београд Гордана Поповић, Јагода Ђинђић Тасевски 28 3.96

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.96