Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Каталошки број програма: 529  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„ Винча

Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„ Винча

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање ефиксности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом једноставног, видљивог, различитог, занимљивог и практичног наставног средства.

Упознавање наставника са разноврсним могућностима реализације наставе и остваривања циљева образовања уз примену интересантног наставног средства. Подстицање наставника да примењују Паметне фасцикле - слагалице и тако унапреде и осавремене наставни процес и тиме ојачају мотивацију код ученика за активно усвајање наставних садржаја. Подучавање наставника да израђују са ученицима Паметне фасцикле – слагалице као средство које обезбеђује сталност, континуитет и могућност коришћења у различитим наставним предметима и темама кроз разреде. Усавршавање вештина и компетенција наставника за примену иновација у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Дидактичка средства у развоју појмова Подела дидактичких средстава Израда „Паметних фасцикли” по наставним предметима и темама Израда фасцикли за корелацију наставних предмета по темама Улога наставника у примени дидактичких средстава Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
2 Смедерево Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.98
3 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 4
4 ОШ "Јован Стерија Поповић", Војвођанска 61, Нови Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.97
5 ОШ "Милена Павловић Барили", Романа Ролана 67, Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
6 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 4
7 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вербалова 1а, Велико Градиште Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
8 ОШ "Доситеј Обрадовић", Јована Шербановића 10, Пожаревац Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 4
9 ОШ "Карађорђе", Мије Тодоровића 8, Топола Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
10 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 29 3.99
11 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 27 4
12 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.95
13 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.98
14 ОШ "Младост", Боре Станковића 60, Књажевац Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.98
15 ОШ "Душан Радовић", Ченејска 61, Нови Сад Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
16 ОШ "Бата Булић", Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.98
17 ОШ „Др Јован Цвијић“ 7. јула 10, Зрењанин Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.98
18 Обука се реализује онлајн Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 27 3.99
19 Обука се реализује онлајн Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 20 3.98
20 Обука се реализује путем интернета. Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 29 3.99
21 Обука се реализује путем интернета. Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 29 3.99

Укупно учесника: 611 | Просечна оцена: 3.99