ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА ПРЕМА ИНОВАТИВНИМ МОДЕЛИМА

Каталошки број програма: 534  

Не

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу, Немањина 11, 38218 Лепосавић, ufp@pr.ac.rs, 02884164, 0641637962, 02884164

Мирко Чакаревић, mirko.cakarevic@pr.ac.rs, 02884164, 0641637962, 02884164

Живорад Миленовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Бранко Ристић, доктор наука о књижевности , Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Бошко Миловановић, доктор методике разредне наставе, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу;

Живорад Миленовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Бошко Миловановић, доктор методике разредне наставе, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања, вештина и способности учитеља, наставника основне школе и вероучитеља (Наставник) за планирање и реализацију разредне наставе и предметне наставе у основној школи и наставе Православног катихизиса (Настава) према иновативним моделима.

- стицање знања о иновативним врстама наставе; - стицање знања о иновативним дидактичко-методичким моделима; - стицање знања о стадијумима планирања наставе у обрнутом дизајну; - стицање знања о реализацији наставе у обрнутом дизајну према иновативним дидактичко-методичким моделима; - оспособљавање наставника за планирање и реализацију наставе у обрнутом дизајну према иновативним дидактичко-методичким моделима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данПредстављање аутора и учесникаИновативне врсте наставеПаузаИновативни дидактичко-методички модели наставеМикроструктура плана наставног часа према иновативним дидактичко-методичким моделимаПауза за ручакИзрада микроструктуре плана наставног часа према иновативним дидактичко-методичким моделимаПрезентација урађених микроструктура плана наставног часа према иновативним моделимаПаузаЗаједничко извођење закључака обуке, вредновање обуке и свечана подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

За групу oд 30 учесника, цена пo учеснику изнoси 1.500 динара. Цена oбухвата надoкнаде реализатoрима, раднo-пoтрoшни материјал за учеснике и трoшкoве oрганизације oбуке. Трoшкoви пута и смештаја реализатoра нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Православна Епархија Нишка, Епископска 3, Ниш Живорад Миленовић, Бошко Миловановић 19 3.97
2 Православна Епархија Нишка, Епископска 3, Ниш Живорад Миленовић, Бошко Миловановић 20 3.87
3 Православна Епархија Врањска, Манастир Прохор Пчињски, Кленике, Бујановац Живорад Миленовић, Бошко Миловановић 15 3.79
4 Православна Епархија Врањска, Манастир Прохор Пчињски, Кленике, Бујановац Живорад Миленовић, Бошко Миловановић 15 3.85
5 Православна Епархија Жичка; ОШ "Вук Караџић" у Рибници, Општина Краљево. Живорад Миленовић, Бошко Миловановић 29 3.93
6 Православна Епархија Жичка; место одржавања Медицинска школа у Чачку, Чачак, Ул. Епископа Никифора Максимовића бр. 8 Живорад Миленовић, Бошко Миловановић 27 3.79

Укупно учесника: 125 | Просечна оцена: 3.87