Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

Каталошки број програма: 1005  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Милан Цветковић, доктор наука спорта и физичког васпитања, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Драган Грујичић, Мастер професор физичког васпитања , Спортска школица Нови Сад, Вртић „Земља чуда„ Нови;

Милан Цветковић, доктор наука спорта и физичког васпитања, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Драган Грујичић, Мастер професор физичког васпитања , Спортска школица Нови Сад, Вртић „Земља чуда„ Нови; Борис Поповић, доктор наука спорта и физичког васпитања, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Александар Ђуричин, доктор медицине, Служба Хитне медицинске помоћи Нови Сад;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за раду областиздравствено усмереног физичког вежбања деце и одраслих уз примену мера безбедности и поступака прве помоћи

- Упознавање наставника, васпитачаи стручних сарадникаса различитим аспектима здравља, здравим животним стиловима, анатомско-физиолошким основама физичког вежбања и савременим препорукама за очување здравља применом физичких вежби за децу и одрасле - Пружање подршке и оснаживањенаставника, васпитачаи стручних сарадника за креирање и вођење популарних програма физичког вежбања намењених деци и одраслим, као и за употребу реквизита којима се подстиче развијање базичне моторике код деце. - Упознавање наставника, васпитачаи стручних сарадника са мерама безбедноститоком организованог физичког вежбања. - Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за пружање прве помоћи код одређених стања, повреда и оболења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данУВОДНИ ДЕО.1. ЗДРАВЉЕ, АСПЕКТИ ЗДРАВЉА И ЗДРАВ СТИЛ ЖИВОТАПауза2. АНАТОМСКО-ФИЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА И САВРЕМЕНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА Пауза3. ПОПУЛАРНИ ПРОГРАМИ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА И РАД НА РАЗВИЈАЊУ БАЗИЧНЕ МОТОРИКЕ УЗ ПОМОЋ РЕКВИЗИТА.Пауза4. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ТОКОМ ОРГАНИЗОВАНОГ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА.Пауза5. ПОСТУПЦИ ПРВЕ ПОМОЋИ ТОКОМ ОРГАНИЗОВАНОГ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА.ЗАВРШНИ ДЕО.

30

дана: 1
бодова: 8

ЈЕДНОДНЕВНИ Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника-1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника 2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Милан Цветковић, Драган Грујичић 25 3.98
2 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Милан Цветковић, Драган Грујичић 28 3.95
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Милан Цветковић, Драган Грујичић 15 3.91
4 Удружење педагога физичког васпитања и спорта, Сента Милан Цветковић, Драган Грујичић 27 3.91
5 Нови Сад, ОШ "Никола Тесла" Милан Цветковић, Драган Грујичић 30 3.98

Укупно учесника: 125 | Просечна оцена: 3.95