УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Каталошки број програма: 85  

Не

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009,

Ирена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009,

Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог-педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„;

Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог-педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Милка Михаиловић, Дипломирани школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Милица Велимировић, Дипломирани клинички психолог, Зрењанинска гимназија; Лидија Марковић, Дипломирани школски психолог-педагог, ЦЗОДО РЈ Дом „Моша Пијаде„;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Сензибилизација и оспособљавање наставника и васпитача за пружање подршке ученицима у области адолесцентних развојних промена и задатака и за развијање њиховог одговорног понашања пред изазовима одрастања.

-Разумевање одлика адолесцентне развојне кризе ради адекватног реаговања на развојне промене, потребе, повишене потенцијале и могуће ризике и тешкоће -Промишљање о вредностима и васпитним циљевима у раду са младима, у корист избора развојно подстицајног приступа -Рад на стварању подржавајуће и сигурне школске климе, отворене и осетљиве за теме одрастања -Оспособљавање за примену садржаја и облика рада који код младих подстичу развој одговорног односа према себи, другима, окружењу, школи, вредностима, животним изборима и циљевима -Ширење репертоара начина подстицања позитивне вршњачке интеракције и обогаћивање рада ОЗ -Афирмисање значаја и ефеката превентивног рада са младима и мотивисање наставника за ангажовани однос у тој области

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. дан1.Увод. Развој и циљеви програма Умеће одрастања. Почетна групна интеракцијапауза2. О адолесценцији из личног угла: „Ех, у моје време…„пауза3.О адолесценцији из професионалног угла: Психолошке потребе и развојни задаци у адолесценцијипауза4.О адолесценцији из професионалног угла: Карактеристике адолесценције као развојне фазе5. Улога и задаци одраслих у пружању подршке одрастању деце и младих (у контексту породице и школе)2. дан6. Добро-јутарње интегративне активности као пример за примену са ученицима7.Приказ тематске целине из програма Умеће одрастања: „Пријатељство„пауза8. Приказ тематске целине из програма Умеће одрастања : „Улоге и сарадња у групи„пауза9. Приказ тематске целине из програма Умеће одрастања : „Вредности„пауза10.Развој моралности код деце и адолесцената; Могућности подстицаја и развоја моралног просуђивањаРезиме дана3. дан11.Добро-јутарње активности: примери техника за подстицање заједништва у одељењу12. Задаци за учеснике: избор тема и креирање садржаја за рад са ученицима - припремапауза12. Задаци за учеснике - представљање и анализа креираних садржаја за рад са ученицимапауза13. Однос адолесцента са одраслима (у школи и породици) ; питање ауторитета и васпитног стилапауза14. Структура,елементи и основни принципи радионице. Специфичности вођења и улоге водитељапауза15. Могућности превентивног рада и примене програма „Умеће одрастања„ у школи/Дому ученикаЗавршница тродневног дела обуке16. Накнадна реализација изабране тематске целине из програма Умеће одрастања са ученицима

30

дана: 3
бодова: 22

Цена тродневног семинара по учеснику је 5 800 динара. Укључује радне материјале (семинарски прилози и штампани приручник за сваког учесника), потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара водитеља, путне и смештајне трошкове за водитеље током тродневног семинара, накнадне трошкове у фази праћења примене, као и остале припадајуће трошкове УГ „Тима Психокод„. Не укључује освежење. Цена за школу је у зависности од броја учесника, уз могућност до три гратис учешћа на максималан број учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 12 3.93
2 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 28 3.98
3 Карловачка гимназија, Трг Б.Радичевића 2, Сремски Карловци Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 27 3.87
4 Школа за музичке таленте - Ћуприја, ул.Милице Ценић бб, Ћуприја Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.83
5 Центар за стручно усавршавање у образовању крушевац, Балканска 63/V Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 21 3.94
6 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 15 3.92
7 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 26 3.96
8 ОШ "Др Тихомир Остојић", Остојићево, Маршала Тита 58 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 30 3.95
9 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 15 3.99

Укупно учесника: 203 | Просечна оцена: 3.93