КРЕТАЊЕ ДЕЦЕ У ПРОСТОРУ – ОСВРНИ СЕ, ПОКРЕНИ СЕ

Каталошки број програма: 714  

Не

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Ул. Јанка Чмелика 87, Нови Сад, umspuns@gmail.com, 063561410, ,

Славица Делибашић, slavicadelibasic@gmail.com, 063561410, 063561410,

Весна Цолић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп; Драгица Гутаљ, , П.У.„Радосно детињство„ Нови Сад;

Весна Цолић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп; Драгица Гутаљ, , П.У.„Радосно детињство„ Нови Сад;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Сагледавање и боље разумевање значаја кретања за целокупан развој деце; оспособљавање за анализу реалних услова за кретање деце у предшколској установи и унапређивање добрих модела подстицања дечјег разноврсног кретања у различитим прост

Развијање осетљивости одраслих професионалаца за коришћење бенефита кретања деце за целокупан развој и оспособљавање за програмирање, планирање, вођење и вредновање активности које подстичу разноврсне облике кретања у различитим просторима.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод: Упознавање учесника, увођење у тему1. Различити начини кретања деце у ПУпауза 2. Сагледавање реалног стања пауза 3. Шта каже неуронаукапауза 4.План уношења промена5.Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена Програма је 2000 динара по учеснику. Цена укључује: надокнаду ауторима и реализаторима, техничку подршку, радни материјал, радне листове, евалуационе листе и упитнике и сертификате.