РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Каталошки број програма: 4  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170,

Весна Црногорац, доктор културолошких наука и комуникологије, Центар за интегритет Ниш; Жељко Вучковић, доктор наука, Педагошки факултет у Сомбору

Весна Црногорац, доктор културолошких наука и комуникологије, Центар за интегритет Ниш; Жељко Вучковић, доктор наука, Педагошки факултет у Сомбору

библиотекарство

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стицање знања за креативно коришћење ресурса библиотеке усмерено ка превенцији вршња. насиља као и усвајање вештине читања са ученицима кроз брижљив одабир литературе и разговор о њој усмерено на подстицање самоактуализације и социјализације ученика.

Увођење и активна примена модела ''Разговор о књизи'' (др. назив за ''развојну библиотерапију'') у школској библиотеци намењен свим ученицима, са посебним акцентом на ученике ''склоне'' вршњачком насиљу. Систематизовање библиотечке грађе и извора у циљу њиховог адекватног одабира за рад са ученицима која служи првенствено: развоју њихове писмености (посебно језичке); разрешавању дилема; подстицању разговора и решавању вршњачких проблема. Подстицање разумевања мултикултуралности и креативности кроз сензибилитет за прихватање различитости и њено позитивно вредновање у друштву. Разумевање и примена процеса читања и разговора о прочитаном у библиотеци са циљем да ученик дође до нове и позитивне врсте разумевања себе и својих вршњака.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
стручни сарадник у школи

1. дан Упознавање са програмом обуке: циљеви, исходи, ефекти Увођење у појмове и значај концепта Разговор о књизи као и веза са превен. вршњ. насиља у библиотеци ПАУЗА Врсте читања за Разговор о књизи и њихова примена у школској библиотеци ПАУЗА Одабир литературе и систематизација грађе за успешно подстицање и вођење разговора о књигамаРазговор о књизи у школској библиотеци: Вежбе Евалуација, подела упитника за праћење примене стечених знања, подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику (нето). У цену нису укључени трошкови пута до места реализације, као и сви припадајући порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Народна библиотека "Илија М Петровић" Пожаревац Весна Црногорац, Жељко Вучковић 22 3.92
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Весна Црногорац 10 3.81
3 Народна библиотека, Моше Пијаде 19 Бор Весна Црногорац, Жељко Вучковић 18 3.82
4 Градска народна библиотека, Зрењанин Весна Црногорац, Жељко Вучковић 30 3.91
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево Весна Црногорац 10 4
6 ОШ "Иван Милутиновић", Београд Весна Црногорац, Жељко Вучковић 28 3.87
7 Центар за стручно усавршавање, Лесковачки одред 6, Лесковац Весна Црногорац, Жељко Вучковић 23 3.88
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Весна Црногорац 19 3.88
9 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац Весна Црногорац 13 3.9
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб Весна Црногорац 9 3.97

Укупно учесника: 182 | Просечна оцена: 3.9