Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Каталошки број програма: 538  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Олгица Спасојевић, професор, ОШ „Петар Лековић”, Пожега; Наталија Диковић, мастер професор технике и информатике, ОШ „Петар Лековић„, Пожега

Олгица Спасојевић, професор, ОШ „Петар Лековић”, Пожега; Наталија Диковић, мастер професор технике и информатике, ОШ „Петар Лековић„, Пожега

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење наставног процеса кроз оспособљавање наставника за креирање подстицајног окружења коришћењем едукативних софтвера у настави. Оснаживање наставника за примену нових техника и метода уз подршку информационо-комуникационих технологија.

Оспособљавање наставника за подучавање ученика кроз сараднички рад, учење кроз игру у веб окружењу. Обука наставника за коришћење одговарајућих веб-алата којима ће повећати мотивацију и ангажовање ученика. Оспособљавање наставника да употребом одговарајућих алата и ресурса код ученика подстичу критичко мишљење, сарадњу, повезивање дигиталне и елементарне писмености, способност за интерактивно и кооперативно учење, самооцењивање и кооперативно оцењивање.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Увод Сарадничко учење у веб окружењу Унапређење мотивације и ангажовања кроз едукативне игре и онлајн квизове Креирање сајта Алати за самостално и програмирано учење и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 26 3.9
2 ОШ Светозар Марковић-Бродарево Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 27 3.95
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 15 3.96
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 24 3.93
5 ОШ "Петар Лековић", Петра Лековића 1 Пожега Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 30 3.97
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 28 3.95
7 Гимназија Ивањица Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 30 3.88

Укупно учесника: 180 | Просечна оцена: 3.93