Од школске приредбе до позоришне сцене

Каталошки број програма: 985  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Золтан Фридман, Позоришни редитељ-луткар аниматор, Градско позориште „Рума„; Миодраг Крчмарик, глумац, Факултет уметности Приштина-Косовска Митровица; Зоран Илић, Професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић„ Лесковац; Душан Благојевић , Дипломирани филолог за српску и компарат, Гимназија Лебане ;

Золтан Фридман, Позоришни редитељ-луткар аниматор, Градско позориште „Рума„; Миодраг Крчмарик, глумац, Факултет уметности Приштина-Косовска Митровица; Зоран Илић, Професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић„ Лесковац; Душан Благојевић , Дипломирани филолог за српску и компарат, Гимназија Лебане ;

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање запослених у образовању за примену драмских и/или позоришних техника у образовању и јавним сценским наступима.

• Упознавање са развојем и улогом драме у образовању • Упознавање са појмом и фазама драмских и позоришних техника; • Разумевање различитих начина примена драмских техника у разреду ; • Овладавање позоришним техникама у припреми представе са ученицима • Подигнут ниво вештина запослених у образовању за припрему представа са ученицима за наступе на позоришним фестивалима и смотрама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПојам, улога и место драме у образовањуКако драматизовати и адаптирати текстРад са глумцима и књига режијеРад са глумцима- децом - Глума и сценски покретРад са глумцима, децом – Физичка радњаМашта и оригиналностПредстава са приредбе у позориште

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 РСД, а у цену су урачунати: - Трошкови закупа простора -Трошкови материјала за припрему и вођење радионице - Куповина сертификата - Финансијска администрација - Хонорари

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа Јован Поповић Сремска Митровица Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.85
2 ОШ "Десанка Максимовић", Цетињска 10, Нови Пазар. Миодраг Крчмарик, Душан Благојевић 31 3.94
3 ОШ "8. октобар", ул. Марка Орашковића 2, Власотинце Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.84
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.76
5 Основна школа Јефимија Обреновац Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Душан Благојевић 24 3.97
6 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.91
7 ЦСУ Лесковац Миодраг Крчмарик, Душан Благојевић 21 4
8 Основна школа Васа стајић Нови Сад Золтан Фридман, Душан Благојевић 30 3.95
9 Основна школа Нада Поповић Крушевац Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.86
10 Основна школа Ђорђе Натошевић нови Сад Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Душан Благојевић 20 3.96
11 Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Зоран Илић 30 4
12 Основна школа "Иво Андрић" Београд Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Зоран Илић, Душан Благојевић 30 4

Укупно учесника: 336 | Просечна оцена: 3.92