Како да наставник постане добар говорник

Каталошки број програма: 462  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555, , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Сања Ђорђевић, Мастер филолог , ; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању; Оливера Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању;

Сања Ђорђевић, Мастер филолог , ; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању; Оливера Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање наставника за овладавање техника јавног излагања у групи са децом и одраслима уз развијање иновативних приступа рада у настави.

Пружање подршке наставницима за овладавање ефикасним техникама планирања јавног излагања у циљу унапређивања наставе. Развијање иновативних приступа рада у настави. Унапређивање знања и вештина за јавно излагање. Оспособљавање наставника за откривање узрока и преовладавање тешкоћа приликом јавног излагања. Мотивисање наставника за веће учешће у јавним излагањима, као и самосталне примене истог у раду са ученицима и одраслима. Разумевање практичних примена вештине говорништва.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, циљева и садржаја обукеНаставник - некад и садЗначај стилова учења за планирање јавног излагањаЈавно презентовање у групи са децом и одраслима и вештине говорништва Планирање јавног излагања за практичну примену у наставиКораци у припреми јавног презентовања у групи са децом и одраслимаКако научене вештине прилагодити у раду са децом различитог узраста и различитог нивоа знањаЕвалуацијаПаузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Сања Ђорђевић, Анка Ивановић, Оливера Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 18 3.81
2 Средња школа "Сезаи Сурои", Миђени бб, Бујановац Сања Ђорђевић, Анка Ивановић, Оливера Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 25 3.73
3 ОШ "Бранко Радичевић" Брестовац, ул. Вука Караџића 1, Брестовац Сања Ђорђевић, Анка Ивановић, Оливера Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 15 3.95
4 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Сања Ђорђевић, Анка Ивановић, Оливера Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 20 3.9
5 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Сања Ђорђевић, Анка Ивановић, Оливера Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 18 3.97
6 Гимназија "Стеван Јаковљевић" Власотинце Сања Ђорђевић, Оливера Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 30 3.73
7 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Сања Ђорђевић, Анка Ивановић, Оливера Ивановић 30 3.92
8 Онлајн - преко ЗУМ платформе у сарадњи са ЦСУ Шабац Сања Ђорђевић, Анка Ивановић, Оливера Ивановић 27 3.94
9 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Анка Ивановић, Оливера Ивановић 28 3.94

Укупно учесника: 211 | Просечна оцена: 3.88