Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Каталошки број програма: 564  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак; Катарина Дуњић Мандић, Школски психолог – педагог, Гимназија, Чачак;

Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак; Катарина Дуњић Мандић, Школски психолог – педагог, Гимназија, Чачак;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетентности наставника и стручних сарадника основних и средњих школа.

Унапређивање знања учесника/ца о развојним променама у адолесценцији; Унапређивање знања учесника/ца о улози и значају комуникације у настави; Вежбање учесника/ца за примену комуникационих вештина у непосредном раду са ученицима; Разумевање значаја коришћења различитих таксономија (Блумова; СОЛО); Унапређивање знања учесника/ца о значају везе између примене различитих облика рада и активности наставника и преферираних начина и стилова учења и карактеристика ученика; Разумевање значаја развоја компетенција; Разумевање значаја и примена самоевалуације и рефлексије; Систематизација знања учесника/ца о праћењу напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводно предавањеКомпетенције и професионални развојКомуникација у учионициУчење и подучавање (Како знамо да је нешто научено?)Припремање и извођење наставе орјентисане на исходеЗатварање и евалуација2. данПрипрема, реализација и праћење часа у складу са циљевима обуке

30

дана: 2
бодова: 12

2.000, 00 динара по учеснику (ауторски хонорар, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Роћевићи, ОШ "Јован Дучић" Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 23 4
2 Ивањица, Техничка школа Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 29 3.84
3 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 19 3.99
4 ОШ "Арсеније Лома", Ломина 1, Рудник Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 26 3.92
5 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 28 3.96
6 Техничка школа, Цара Душана бр. 20, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 30 3.96
7 Гимназија Чачак, Жупама Страцимира 1, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 27 3.94
8 1. београдска гимназија, Цара Душана 61, Београд Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 26 3.94
9 Спортска гимназија Спортиум Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 15 3.97
10 Oсновна школа "Кнегиња Милица" Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 27 3.84
11 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а- онлајн Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 25 3.92

Укупно учесника: 275 | Просечна оцена: 3.93