Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри

Каталошки број програма: 373  

Не

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП'', Деспота Оливера бр. 6, Београд, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Филип Нинковић, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Владимри Стојановић, Магистар математичких наука , Саобраћајни факултет у ниверзитета у Београду;

Владимри Стојановић, Магистар математичких наука , Саобраћајни факултет у ниверзитета у Београду; Нинослав Ћирић, доктор математичких наука , Собраћајни факултет Универзитета у Београду; Иван Анић, доктор наука, ПМФ Нови Сад, ИТС Београд; Гордана Поповић, спец. наставе математике, ОШ ,,Ћирило и Методије„; Бранислав Ђурђевац, дипломирани математичар, Рачунарска гимназија ; Мирјана Ђорић, доктор математичких наука, Математички факултет Универзитета у Београду; Никола Вигњевић, Мастер, ОШ „Илија Бирчанин„ и Средња школа „Ушће„; Јован Ћуковић, дипломирани математичар , ОШ 20. октобар ; Марија Рафајловић Стојковић, Магистар математичких наука, Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”; Милијана Ковачевић, наставник математике, ОШ "Светозар Милетић", Земун; Наташа Алимпић, наставник математике, ОШ "Бановић Страхиња", Београд

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање наставника у планирању и реализацији пројектне наставе, са примерима у којима се користе знања из алгебре.

Обучити наставнике да у оквиру изабране теме из области алгебре реализују решавање одређеног пројекта којег решавају ученици у групама, тако да велики део ангажовања ученика у оквиру реализације пројекта излази ван оквира часова редовне наставе. Треба настојати да пројекат буде тако формулисан да пружа могућност изласка ван оквира математике. Тиме се стимулише самосталност ученика и истраживачки дух. При том пројекат се добро припреми, тако да ученици стекну потребна знања на часовима редовне наставе, при обради планиране теме.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данЗначај и улога пројектне наставе у образовању ученикаПаузаПрипрема ученика за израду пројекта, интерактивном наставом реализованом по планираној темиПауза за ручакУпутство за израду радионицаИзрада радионица на прву темуПаузаИзрада радионице на другу темуПрезентације радионицаОкругли сто

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 000 динара. У цену улази обрачун путних трошкова, хонорари аутора и реализатора, као и трошкови закупа просторија, освежења и послужења. Материјали које добијају учесници обуке бесплатни су.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд Владимри Стојановић, Јован Ћуковић 30 3.87
2 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд Нинослав Ћирић, Наташа Алимпић 30 3.93
3 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд Бранислав Ђурђевац, Милијана Ковачевић 30 3.88
4 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд Гордана Поповић, Никола Вигњевић 30 3.9
5 Центар за стручно усавршавање Шабац Нинослав Ћирић, Гордана Поповић 26 3.97
6 Центар за стручно усавршавање Шабац Владимри Стојановић, Милијана Ковачевић 25 3.9
7 ОШ Вук Караџић, Лозница Владимри Стојановић, Милијана Ковачевић 29 3.9
8 ОШ Рифат Бурџовић Тршо; Тутин Владимри Стојановић, Никола Вигњевић 17 3.92
9 ОШ Десанка Максимовић; Нови Пазар Владимри Стојановић, Милијана Ковачевић 22 3.95
10 ОШ Десанка Максимовић; Нови Пазар Гордана Поповић, Никола Вигњевић 19 3.93

Укупно учесника: 258 | Просечна оцена: 3.92