Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи

Каталошки број програма: 707  

Не

Предшколска установа Раковица, Славољуба Вуксановића 22, Београд, ustanova@purakovica.rs, 0113582983, 0113582075, 0113582075

Радмила Аранђеловић, direktor@purakovica.rs, 0113582983, 0641353536, 0113582075

Вера Кундрат, доктор наука , Пензионер; Драган Живановић, Дипломирани професор физичког васпитања , ПУ "Раковица", Београд;

Драган Живановић, Дипломирани професор физичког васпитања , ПУ "Раковица", Београд; Нада Живановић, Васпитач, Пензионер; Дуња Јовановић, Васпитач , ПУ "Раковица", Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Едукација и подизање нивоа компетентности васпитно-образовног кадра за вођење различитих организационих облика заједничких физичких активности деце и родитеља уз остваривање подршке моторном и свеукупном развоју деце.

Да полазнике семинара оспособи за примену различитих програма наспрам потреба своје педагошке праксе, а укључивањем родитеља у непосредан рад, успостави ближи контакт са породицом и мотивише их за сарадњу уз обострано поверење; Да подиже стручну компетенцију васпитача који усмерава родитеља да своју улогу препозна и као асистента, тј. „тренера„ сопственог детета што доприноси већем ефекату вежбања, где су сви непрекидно активни; Да подстакне интеракцију између деце, родитеља и васпитача у циљу развијања међусобне сарадње, продубљивању осећајних односа између деце и родитеља, повећаном интересовању родитеља за биомоторички статус и правилан раст и развој сопственог детета, као и процесе социјализације и индивидуализације.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данКарактеристике развоја моторике деце предшколског узрастаЗаједничко вежбање деце и родитеља Музичко-ритмичке игреУслови за реализацију програма физичких активнсти деце и родитељаУсмерена моторна активност деце и родитеља (УМА)Примери различитих организационих облика физичких активности деце и родитеља

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику семинара је 2.000 динара, што подразумева: хонораре за ауторе и реализаторе програма, сертификате-уверења, материјал за рад (хамери, папири А4, Б2, прибор за писање и цртање), стручни писани материјал за учеснике, изнајмљивање техничке опреме, реквизите,

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU "Čukarica", Jablaniča 20, vrtić "Sanjalica" Драган Живановић, Дуња Јовановић 28 3.99
2 ПУ "Раковица", вртић "Изворчић", Славољуба Вуксановића 22, Београд Драган Живановић, Дуња Јовановић 30 3.97
3 ПУ "Чика Јова Змај", вртић "Сестре Букумировић", Игњата Јоба 69, Београд Драган Живановић, Дуња Јовановић 28 3.94
4 ПУ "11. април", вртић "Лептирић", Антифашистичке борбе 75, Нови Београд Драган Живановић, Дуња Јовановић 30 3.98

Укупно учесника: 116 | Просечна оцена: 3.97