Методе/технике и веб алати у настави усмереној на исходе

Каталошки број програма: 487  

Не

Удружење наставника ДУГА, Београд, Војводе Степе 66/4, udruzenjenastavnikaduga@gmail.com, 063349514, ,

Зоран Стојановић, udruzenjenastavnikaduga@gmail.com, 0114092532, 063349514,

Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница, Основна школа„ Стари град„ Ужице; Јелена Јеврић, Mастер историчар, Основна школа „Јеврем Обреновић„ Шабац; Александра Поповић , професор историје, Гимназија „Светозар Марковић„ Нови Сад; Весна Лучић, Дипломирани историчар, Основна школа "Стари град" Ужице;

Јелена Јеврић, Mастер историчар, Основна школа „Јеврем Обреновић„ Шабац; Александра Поповић , професор историје, Гимназија „Светозар Марковић„ Нови Сад; Весна Лучић, Дипломирани историчар, Основна школа "Стари град" Ужице;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција у остваривању предметних исхода и стандарда, проактивним приступом наставном процесу уз коришћење различитих метода/техника, графичких организатора и веб-алата, ради осавремењивања наставе.

Увиђање значаја остваривања предметних исхода и стандарда за процес учења. Подизање наставничких компетенција за осавремењивање наставног процеса коришћењем разноврсних метода/техника, графичких организатора и веб-алата. Развијање компетенција за реализацију часова усмерених на стандарде и исходе, коришћењем разноврсних метода/техника, графичких организатора и веб-алата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. данУводна активностНастава усмерена на исходеИсходи , методе/технике учења, графички организатори у савременој настави Веб-алати у настави усмереној на исходеПрипрема за часЕвалуација семинара и домаћи задатак

30

дана: 1
бодова: 8

50 000 нето износ: 2 пута по 10.000 динара за водитеље 2 пута по 4,500 порез на ауторски хонорар Сертификати Материјали за учеснике ( спискови исхода, компетенција, стандарда и исхода за предмет, чек-листе, кратка упутства за коришћење веб-алата...) Потрошни материјал за семинар (флип-чарт, креп-трака, маркери, А-4 папир) Путни трошкови за водитеље

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Здравко Гложански", Доситејева 4, Бечеј Јелена Јеврић, Александра Поповић , Весна Лучић 29 3.82

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.82