Примена интегративног психодинамског О. Л. И. метода у наставно-образовном процесу рада

Каталошки број програма: 553  

Не

УГ Едука пројекат, ПЦ Горча, лок5, 18000 Ниш, katarina.promedia@gmail.com, 063297498, 0637747055, 018250577

Катарина Станковић, katarina.promedia@gmail.com, 018250577, 063297498, 018250577

Катарина Станковић, , Психосет; Маја Светозаревић, , Медицинска школа " Др Миленко Хаџић" Ниш;

Катарина Станковић, , Психосет; Маја Светозаревић, , Медицинска школа " Др Миленко Хаџић" Ниш;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање васпитног образивног-рада оснаживањем наставника у раду са ученицима новим, иновативним, интегративним О.Л.И. методом у раду

Усвајања функционалних, применљивих знања и вештина, одговорног понашања, смањења стреса, јачање толеранције на фрустрацију, конструктивно решавање амбиваленције према учењу и доласку на наставу, већа мотивисаност и бољи успех ученика применом интегративног О.Л.И. метода кроз јачање базичних емоционалних компетенција. Постизање боље умрежености, сарадње, инерактивног, континуираног, системског деловање наставника, родитеља и социјалне средине у циљу ефикаснијег рада и бољег успеха ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПрезентација О.Л.И. метода и његове функционалне примене у наставно образовном раду, побољшање успеМотивисање ученика за учење и рад оснаживањем иницијативе и вољеПревенција изостајања ученика јачањем толеранције на амбиваленцију и фрустрацијуСмањење стреса у интеракцији ученик/наставник/родитељ неутрализацијом и ментализацијомпауза

30

дана: 1
бодова: 8

1500

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Трговинска школа ,ул Мајаковског2 Ниш Катарина Станковић, Маја Светозаревић 30 3.9

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.9