Подстицање дечјег развоја – добар старт раном интервенцијом

Каталошки број програма: 727  

Не

Удружење васпитача Новог Сада, Народног фронта 42, udruzenjevaspitacans@gmail.com, 0604691301, 0604691303,

Љиљана Карделис, udruzenjevaspitacans@gmail.com, 0641998069, 0641998069,

Шпела Голубовић, доктор дефектолошких наука , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет; Марина Копривица, Дипл. дефектолог логопед, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; ;

Шпела Голубовић, доктор дефектолошких наука , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет; Марина Копривица, Дипл. дефектолог логопед, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање компетенција васпитача, медицинских сестара – васпитача и стручних сарадника за подстицање раног развоја детета пружањем подршки деци и родитељима/старатељима.

Усвајање знања о развоју детета. Усвајање знања и вештина за процену раног развоја типичног детета и препознавања раних знакова одступања. Усвајање знања о принципима подстицања. Усвајање знања и вештина за планирање, програмирање и реализацију активности које подстичу развој детета уз уважавање потреба сваког детета. Развијање вештина за сарадњу са родитељима/старатељима. Усвајање знања и вештина за развијање компетенција родитеља за стварање темељних услова здравог детињства.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1. О дечјем развоју2. Пауза3. Процена развоја детета I део4. Пауза за ручак5. Процена развоја детета II део6. Пауза7. Принципи подстицања дечјег развоја2. дан1. Значај ране интервенције2. Пауза3. Стратегије и активности за подстицање раног развоја детета I део4. Пауза за ручак5. Стратегије и активности за подстицање раног развоја детета II део6. Пауза7.Сарадња са родитељима / старатељима

30

дана: 2
бодова: 16

3.000 рсд нето по учеснику, плус трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама семинара)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Радосно детињство", вртић "Вилењак", Радничка 20, Нови Сад Шпела Голубовић, Марина Копривица 24 3.97
2 ПУ "Бамби", Јосипа Крамера 19, Кула Шпела Голубовић, Марина Копривица 30 3.94

Укупно учесника: 54 | Просечна оцена: 3.96