Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији

Каталошки број програма: 374  

Не

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП'', Деспота Оливера бр. 6, Београд, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Филип Нинковић, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Владимри Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет у ниверзитета у Београду; Гордана Поповић, спец. наставе математике, ОШ ,,Ћирило и Методије„; Александар Липковски, доктор математичких наука, Математички факултет Универзитета у Београду;

Владимри Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет у ниверзитета у Београду; Гордана Поповић, спец. наставе математике, ОШ ,,Ћирило и Методије„; Бранислав Ђурђевац, дипломирани математичар, Рачунарска гимназија; Мирјана Ђорић, доктор математичких наука , Математички факултет Универзитета у Београду; Милорад Степановић, дипломирани математичар , ОШ Мајка Југовића; Александар Липковски, доктор математичких наука, Математички факултет Универзитета у Београду;Милијана Ковачевић, наставник математике, ОШ "Светозар Милетић", Земун; Наташа Алимпић, наставник математике, ОШ "Бановић Страхиња", Београд

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање наставника у планирању и реализацији пројектне наставе, са примерима у којима се користе знања из геометрије.

Обучавање наставника да у оквиру изабране теме из геометрије, везано за простор који нас окружује, реализује одређени пројекат, којег решавају ученици у групама, тако да велики део ангажовања ученика у оквиру реализације пројекта излази ван оквира часова редовне наставе. Треба настојати да пројекат буде тако формулисан да пружа могућност изласка ван оквира математике. Тиме се стимулише самосталност ученика и истраживачки дух. При том пројекат се добро припреми, тако да ученици стекну потребна знања на часовима редовне наставе, при обради планиране теме.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данЗначај и улога пројектне наставе у образовању ученикаПауза Припрема ученика за израду пројекта, интерактивном наставом реализованом по планираној темиПауза за ручакУпутство за израду радионицаИзрада радионица на прву темуПауза Израда радионице на другу темуПрезентације радионицаОкругли сто

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 000 динара. У цену улази обрачун путних трошкова, хонорари аутора и реализатора, као и трошкови закупа просторија, освежења и послужења. Материјали које добијају учесници обуке бесплатни су.