Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Каталошки број програма: 250  

Не

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Владимир Симић, доктор медицинских наука, Завод за хитну медицинску помоћ Београд; Милан Мрдак, Специјалиста Неурохирургије, Универзитетска дечја клиника у Београду; Јадранка Спасић, , ПУ "Дечји дани" београд;

Владимир Симић, доктор медицинских наука, Завод за хитну медицинску помоћ Београд; Милан Мрдак, Специјалиста Неурохирургије, Универзитетска дечја клиника у Београду; Јадранка Спасић, , ПУ "Дечји дани" београд; Мирјана Мићовић, доктор медицине, специјалиста педијатриј, Дом здравља "Стари град" Београд;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање професионалних компетенција запослених у предшколским установама за пружање прве помоћи приликом евентуалне повреде деце или промене здравственог стања у васпитној групи – принцип помоћи а ненашкодити

Избећи или спречити панику и избећи грешке при указивању прве помоћи Обучити учеснике за: пружање прве помоћи приликом повреде главе и вратног дела кичне; обучити учеснике за пружање прве помоћи приликом повреде екстремитета; обучити учеснике за пружање прве помоћи код епилептичних напада или фебрилних конвулзија; обучити учеснике за пружање прве помоћи код застоја страног тела у дисјним органима обучити учеснике мануелним вештинама привремене имобилизације; обучити учеснике правилној процедури коју је неопходно испоштовати у моменту и непосредно након настанка повреде (психолошки аспект , владање ситуацијом и смиривање остале деце у васпитној групи) превазилажење страхова, предрасуда према деци која болују од епилепсије

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.1.Увод у обуку1.2.Друга тема :Креирање безбедне животне средине и понашања1.3.Појам епилепсија и фебрилне конвулзије/фрас 1.4.Препознавање епилептичног напада или фраса код детета и процедураПауза1.5. Отежано дисање код деце - изазвано страним телом у дисајним путевима 1.6.Превенција повређивања код деце - Поступак са повређеним дететом Пауза за ручак 1.7.Радионица -показне вежбе , правилно указивање прве помоћи код епи напада или фрасапауза1.8. Радионица -Правилно указивање прве помоћи код застоја страног тела у дисајном путу Пауза 1.9. Радионица -Практичне вежбе пружања прве помоћи код повреда и крварења1.10. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

60.000.00 динара, или 2000.00 динара по учеснику нето. Цена обухвата штампани материјал за учеснике ,ЦД са садржајима ППП, материјал за радионице ,нахнаде путних трошкова до 150.км и хонорар за реализаторе. Нису урачунати трошкови ноћења и дужих релација.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бечеј, ПУ "лабуд пејоцић" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.99
2 П.У. “Радосно детињство” Нови Сад, вртић “ Гуливер”, Б.Бркића 1А, Нови Сад Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 3.98
3 Чока Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 3.98
4 Крагујевац,ПУ "Ђурђевдан" Кнеза Милоша 21а Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 3.99
5 Београд,Пу "Савски венац" вртић Света Петка Владимир Симић, Милан Мрдак, Јадранка Спасић 30 3.99
6 Србобран Владимир Симић, Мирјана Мићовић 24 3.96
7 Београд,ПУ Савски венац Владимир Симић, Јадранка Спасић 28 3.99
8 Уб,ПУ "Уб" Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 3.97
9 БЕОГРАД, ПУ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 4
10 БЕОГРАД,ПУ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 4
11 ОБРЕНОВАЦ, ПУ "ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ" Владимир Симић, Мирјана Мићовић 23 3.97
12 PU 11 APRIL NOVI BEOGRAD Владимир Симић, Јадранка Спасић, Мирјана Мићовић 30 3.98
13 PU 11 APRIL NOVI BEOGRAD Владимир Симић, Мирјана Мићовић 27 3.98
14 Ириг, ПУ "Дечја радост" Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 3.99
15 Београд,ПУ Чукарица" Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 3.99
16 Инђија,ПУ Бошко Буха" Владимир Симић, Јадранка Спасић, Мирјана Мићовић 30 3.97
17 ПУ др Симо Милошевић Земун Владимир Симић, Мирјана Мићовић 27 3.99
18 ТРСТЕНИК Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 3.98
19 БЕОГРАД,ЧУКАРИЦА Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.98
20 Нови Бечеј Владимир Симић, Мирјана Мићовић 28 3.98
21 Јагодина,ПУ" Пионир" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.99
22 ПУ Пионир Јагодина Владимир Симић, Јадранка Спасић 24 3.99
23 ПУ"Сунцокрети" Владимирци Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.99
24 Београд,ПУ Чукарица" Владимир Симић, Мирјана Мићовић 25 3.99
25 Гроцка,ПУ "Лане" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 4
26 Београд,ПУ "Звездара" Владимир Симић, Мирјана Мићовић 22 4
27 Нови Сад Владимир Симић, Милан Мрдак 28 4
28 Горњи Милановац Владимир Симић, Јадранка Спасић, Мирјана Мићовић 28 3.9
29 ПУ "БАМБИ" КУЛА Владимир Симић, Мирјана Мићовић 28 3.9
30 СЈЕНИЦА,ПУ"МАСЛАЧАК" Владимир Симић, Јадранка Спасић 28 4
31 ПУ Чукарица Пожешка 12 Владимир Симић, Јадранка Спасић, Мирјана Мићовић 23 4
32 Крагујевац,Пу "Нада Наумовић" Јадранка Спасић 29 3.98
33 Мионица Владимир Симић, Мирјана Мићовић 22 4
34 Ковачица Владимир Симић, Мирјана Мићовић 28 3.98
35 ПУ"лане" Алексинац Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 4
36 ПУ"Сунце "Горнји Милановац Владимир Симић, Милан Мрдак 30 4
37 Пу"Звездара"Београд Милан Мрдак, Мирјана Мићовић 20 3.97
38 ПУ"Маслачак" Сјеница Владимир Симић 28 3.99
39 Negotin,PU Pcelica Владимир Симић, Јадранка Спасић 29 3.99
40 ПУ"Чукарица"Београд Владимир Симић, Милан Мрдак 27 4
41 ПУ"ЧУКАРИЦА" БЕОГРАД Владимир Симић, Мирјана Мићовић 24 4
42 Ваљево,Оу "Милица Ножица" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.99
43 Кула,ПУ "Бамби" Владимир Симић, Јадранка Спасић 29 4
44 ПУ "АЛЕБ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Владимир Симић, Јадранка Спасић 28 3.99
45 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ПУ "ГАЛЕБ" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.99
46 Врљачка Бања ПУ Радост Владимир Симић, Јадранка Спасић 28 3.99
47 Београд,Стари град Владимир Симић 30 3.98
48 ПУ Савски венац Београд Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.99
49 ПУ Савски венац Београд Владимир Симић, Мирјана Мићовић 26 3.98
50 ПУ Звездара Београд Владимир Симић, Мирјана Мићовић 16 4
51 Ваљево,пу "Милица Ножица" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 4
52 АЛЕКСАНДРОВАЦ Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 4
53 ПУ "УБ" Уб Владимир Симић, Јадранка Спасић 28 3.99
54 ПУ Рада Миљковић Деспотовац Владимир Симић, Мирјана Мићовић 29 3.99
55 мали Зворник,ПУ "Црвенкапа" Владимир Симић, Јадранка Спасић 21 4
56 Sokobanja,PU Bucko Владимир Симић, Јадранка Спасић 22 4
57 ПУ Црвенкапа, Мали Зворник Владимир Симић, Мирјана Мићовић 21 4
58 Koceljeva Владимир Симић, Јадранка Спасић 22 4
59 Београд,Чукарица Владимир Симић, Мирјана Мићовић 28 4
60 Beograd,PU Cukarica Владимир Симић, Мирјана Мићовић 28 4
61 PU Vera Guconja Sombor Владимир Симић, Милан Мрдак 30 4
62 Краљево,ПУ "Олга Јовичић Рита" Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 4
63 Краљево,ПУ "Олга Јовичић Рита" Владимир Симић, Мирјана Мићовић 29 4
64 нада Наумовић Крагујевац Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 4
65 ПУ Ђурђевдан Крагујевац Владимир Симић, Јадранка Спасић 27 4
66 ПУ Лане Гроцка Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 4
67 Smederevska Palanka Владимир Симић, Јадранка Спасић 28 4
68 Пу "Чукарица" Београд Владимир Симић, Милан Мрдак 25 3.99
69 ПУ Милица Ножица Ваљево Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 4
70 PU Smederevo Владимир Симић, Милан Мрдак 18 4
71 PU Smederevo Владимир Симић, Милан Мрдак 30 4
72 PU Zvezadar Beograd Владимир Симић, Мирјана Мићовић 24 3.99
73 PU Zvezadar Beograd Владимир Симић, Јадранка Спасић 26 4
74 Пу "Чукарица" Београд Владимир Симић, Јадранка Спасић 28 4
75 ПУ "Бошко Буха" Београд Владимир Симић, Милан Мрдак 24 4

Укупно учесника: 2055 | Просечна оцена: 3.99