Интегрисана амбијентална настава

Каталошки број програма: 452  

Не

Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд, dekanat@gef.bg.ac.rs, 0112637421, ,

Слађана Анђелковић, slandjelkovic@gmail.com, 0113391412, 0638884746,

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Маја Врачар, дипломирани педагог-мастер, Зуботехничка школа, Звездара, Београд; Данијела Рашић, дипломирани професор разредне наставе, ОШ „Јован Курсула„, Варварин; Данијела Мишковић, дипломирани наставник разредне наставе, ОШ „Јован Курсула„, Варварин

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ програма је унапређивање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију интегрисане амбијенталне наставе.

Упознавање наставника са теоријском основом, практичним искуствима, врстама, принципима и стратегијама интегрисане амб. наставе. Сензибилизација наставника за препознавање педагошких потенцијала амбијената ван учионице у циљу стварања наставних ситуација и реализације наставних активности. Обука наставника за разумевање и подстицање учења откривањем, истраживањем и стварањем у непосредној животној стварности. Креирање истраживачких, диференцираних и индивидуализираних задатака за ученике. Подстицање тимског рада наставника и примену интердисциплинарног тематског планирања у амбијенталној настави. Развијање компетенција наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима као партнерима у реализацији наставних активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Увод у програм семинара и анализа праксе наставника Зашто амбијентална настава? Ваншколски амбијенти у функцији учења и поучавања – интегрисани приступ; Фазе амбијенталне наставе и креирање истраживачких задатака. Организација интегрисане амбијенталне наставе и методички сценарио Спајање интегрисане амбијент. наставе са наставом у учионици, презентација и евалуација амбијент. наставе. Евалуација семинара. Осврт на активности и обједињавање урађеног.

30

дана: 1
бодова: 8

1,500.00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Краљ Петар I Ослободилац", Руски пут, Корбевац Слађана Анђелковић, Маја Врачар 29 3.92
2 ОШ "Дуле Караклајић". Лазаревац Слађана Анђелковић, Маја Врачар 30 3.99
3 Географски факултет у Београду, Студентски трг 3/3 Слађана Анђелковић, Маја Врачар 16 3.97
4 ОШ "Рудовци", Рудовци Слађана Анђелковић, Маја Врачар 24 4
5 OШ "Бранко Радичевић, Рудничка 12, Голубац Слађана Анђелковић, Маја Врачар 30 3.9
6 Нови Карловци; Главна 31; ОШ "Слободан Бајић Паја" Слађана Анђелковић, Маја Врачар 26 3.97
7 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре Слађана Анђелковић, Маја Врачар 28 3.98
8 Geografski fakultet, Studentski trg 3, Beograd Слађана Анђелковић, Маја Врачар 25 3.93
9 OŠ. "Sveti Sava"Pozarevac, Vojske Jugoslavije 18 Слађана Анђелковић, Маја Врачар 30 3.94
10 Гимназија "Патријарх Павле" Београд Слађана Анђелковић, Маја Врачар 17 3.95
11 Гимназија "Патријарх Павле" Београд Слађана Анђелковић, Маја Врачар 20 3.92
12 ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ , Крњево, Николе Пашића 4 Слађана Анђелковић, Маја Врачар 28 3.96
13 Ekonomska škola, Radoja Domanovića 6, Kragujevac Слађана Анђелковић, Маја Врачар 17 3.94
14 CSU Kikinda Nemanjina 23. Kikinda Слађана Анђелковић, Маја Врачар 20 3.96
15 ОШ „Иво Андрић” Прањани Слађана Анђелковић, Маја Врачар 14 3.99
16 ОШ "Петар Кочић, Цара Душана 9, Инђија Слађана Анђелковић, Маја Врачар 11 3.99
17 ОШ "Браћа Миленковић", Шишова, Власотинце Слађана Анђелковић, Маја Врачар 30 3.96
18 ОШ "Мша Живановић", Средњево, Средњево бб. Велико градиште Слађана Анђелковић, Маја Врачар 30 3.98

Укупно учесника: 425 | Просечна оцена: 3.96