Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 88  

Да

Fondacija Tempus, Ruže Jovanović 27a, info@tempus.ac.rs, 0113342430, ,

Ivana Vulić, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0640662035,

Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус;

Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника у складу са компетенцијама дефинисаним у нацрту стандарда каријерног вођења и саветовања (КВиС) и другим документима за квалитетно спровођење активности КВиС/професионалне оријентације.

Утврђивање и примена знања о кључним појмовима у области каријерног вођења и саветовања, примарно вештине управљања каријером (ВУК) код ученика; Разумевање концепта компетенција и увиђање значаја целоживотног учења за њихов развој; Стицање увида у сопствени ниво развијености компетенција за спровођење активности каријерног вођења и саветовања и у односу на то креирање личног плана учења и развоја; Развој вештина и усвајање техника рада за (у складу са компетенцијама практичара дефинисаним у нацрту стандарда услуга КВиС): *процену потреба и карактеристика ученика, *подршку ученицима при доношењу одлука важних за каријерни развој, *каријерно информисање ученика, *праћење и унапређивање активности КВиС.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаРазвој компетенција за каријерно вођење и саветовање у школи2. недељаВештине управљања каријером као исходи активности КВиС/ПО3. недељаПроцена потреба и карактеристика ученика Пружање подршке ученику у доношењу одлука важних за каријерни развој4. недељаКаријерно информисање5. недељаПраћење и унапређивање радаСумирање активности и осврт на појединачни план учења и развоја учесника обуке

127

недеља: 5
бодова: 18

Учешће на семинару је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марко Банковић, Софија Петровић, Ивана Вулић, Ружица Маџаревић, Јована Павловић 109 3.53
2 Софија Петровић, Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 54 3.75
3 Софија Петровић, Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 71 3.8
4 Софија Петровић, Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 66 3.73

Укупно учесника: 300 | Просечна оцена: 3.7