Ефикасна комуникација у предшколској установи

Каталошки број програма: 781  

Не

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Весна Томић, доктор медицинских наука, Институт за јавно здравље Србије "Батут";

Весна Томић, доктор медицинских наука, Институт за јавно здравље Србије "Батут"; Јадранка Спасић, , ПУ "Дечји дани" Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање компетенција запослених у предшколским установама у развијању ефикасне комуникације која доприноси грађењу односа

- Значај и спремност за препознавањем практичних проблема у комуникацији у предшколским установама - Јачање вештина за превазилажењем различитих облика понашања који отежавају комуникацију - Ширење знања о начинима савладавања отпора и баријера у комуникацији - стицање вештина за ефикасну комуникацију у раду са родитељима,са посебним освртом на родитеље деце са сметњама у развоју - стицање знања о начинима структуирања порука и каналима њиховог преношења - Јачање компетенција за адекватне облике понашања на свим нивоима у остваривању ефикасне комуникације.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1.Увод у тему : Ефикасна комуникација у вртићу1.1. Појам ефикасне комуникације и како стићи до вештина које је прате Пауза1.2. Законски основ као подршка ефикасној комуникацији 1.3. Комуникација са родитељимаПауза1.4. Развијање мотивације запослених за ефикасну комуникацију 1.5. Комуникација између запослених у радном амбијенту предшколске установеПаауза за ручак1.6. Радионица 1.Комуникација између запослених у радном амбијенту предшколске установе1.6.Радионица1Други део .Комуникација између запослених у радном амбијенту предшколске установеПауза1.7.Радионица 2. Комуникација запослених са родитељима све деце1.8. Завршна евалуација са дискусијом

30

дана: 1
бодова: 8

60.000.00 динара, или 2000.00 динара по учеснику нето. Цена обухвата штампани материјал за учеснике ,ЦД са садржајима ППП, материјал за радионице ,нахнаде путних трошкова до 150.км и хонорар за реализаторе. Нису урачунати трошкови евентиалних ноћења и дужих релација.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЗАЈЕЧАР, ПУ "ђУЛИЋИ" Весна Томић, Јадранка Спасић 30 3.99
2 Ужице, ПУ Ужице Весна Томић, Јадранка Спасић 30 3.98
3 Beograd, PU Decji dani Весна Томић, Јадранка Спасић 30 3.98
4 Despotovac,PU Rada Miljkovic Весна Томић, Јадранка Спасић 30 4

Укупно учесника: 120 | Просечна оцена: 3.99