Мала ликовна трилогија

Каталошки број програма: 675  

Не

Удружење васпитача Београда, Љутице Богдана 46, Београд, uvbeograda@gmail.com, 0112660060, , 0112660060

Снежана Ђуровић, uvbeograda@gmail.com, 0112660060, 0642619902, 0112660060

Мирјана Димитријевић, , ПУ"Бошко Буха" Палилула;

Мирјана Димитријевић, , ПУ"Бошко Буха" Палилула; Биљана Манојловић, , ПУ Бошко Буха Палилула;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подстицање креативног у дечијем ликовном изразу и неки аспекти промишљања eтичких и естетских доживљавaња ликовног дела. Истраживање и исказивање новог приступа у процесу едукације. Проширивање и продубљивање разумевања ликовних проблема.

- Кроз монументалне уметничке дисциплине подучавати васпитаче усмерене ка сензибилизацији високо постављеног задатка, бело-белих односа у сликарству; - Стварање услова за квалитетно уочавање колористичких односа, уочавање детаљ- целина, велико-мало, аналитичко-синтетичко на одређеној форми; - Упознавање са феноменом простора и посебно успостављеним дидактичким средствима када је скулптурална форма у питању; - Приближити васпитачима одређену ликовну проблематику и указати на њену комплексност, изузетан значај и анимирати их да је разрешавају кроз интерактивне садржаје у раду са децом, уз сталну осетљивост за препознавање шта дете при том емитује.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данМишљење бело-белих односаАналитичко-синтетичка мисао2. данПростор као феномен3. данУтицај програма на нови приступ сликарској материји

30

дана: 3
бодова: 24

3.500,00 дин. по учеснику. У цену је урачуната надокнада предавачима, сав потребан материјал за рад, као и обезбеђивање сертификата по завршетку програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Љубица Вребалов, Вука Караџића бр.1, вртић "Даница" Мирјана Димитријевић, Биљана Манојловић 27 3.97
2 ПУ"Раковица", Видиковачки венац 79, вртић "Орашчић" Мирјана Димитријевић, Биљана Манојловић 30 3.95

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.96