Ученичко предузетништво у функцији одрживог развоја

Каталошки број програма: 598  

Не

Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана 8 Ниш, abskola@eunet.rs, 018249270, 018526957, 018249270

Саша Манић, manic.sasa@live.com, 018220424, 063411456,

Јелена Јовановић, Дипломирани економиста, Правно – пословна школа Ниш; Љубинка Динић, Дипломирани економиста, „Правно-пословна школа Ниш”, Ниш; Маја Ивановић-Ђукић, доктор економских наука, Економски факултет Ниш; Милоша Тодоровића, доктор економских наука, Економски факултет Ниш; Милорад Гавриловић, Дипломирани математичар, ”Правно – пословна школа Ниш”;

Јелена Јовановић, Дипломирани економиста, Правно – пословна школа Ниш; Љубинка Динић, Дипломирани економиста, „Правно-пословна школа Ниш”, Ниш; Маја Ивановић-Ђукић, доктор економских наука, Економски факултет Ниш; Aна Јанковић, Mастер, Правно-пословна школа Ниш

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за извођење наставе из области предузетништва користећи принципе одрживог развоја.

Оспособљавање наставника да развију код ученика: • предузетничке компетенције и свест о концепту и важности одрживог развоја, • способностида препознају могућности за одрживи развој у друштвеној заједници, • предузетничке вештине, стратегије и идеје засноване на концепту одрживог развоја, • креативни начин размишљања кроз развијање бизнис идеје, • знање и вештине за избор бизнис идеје и израду бизнис плана.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данОдрживи развој - проблеми и начини решавањаПаузаВредновање бизнис идеја и њихова анализа.Пауза за ручакИзрада бизнис плана и презентацијаПауза за кафуПојам и садржина бизнис планаВредновање програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма по учеснику износи 1 500 динара.Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора, порезе, доприносе, трошкове организатора. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Правно- пословна школа Ниш, Трг Краља Милана 8, Ниш Јелена Јовановић, Љубинка Динић, Маја Ивановић-Ђукић 29 3.87
2 Гимназија Пирот, ул.Српских владара 128, Пирот Љубинка Динић, Aна Јанковић 28 3.93
3 Регионални центар Крушевац, Балканска 63 Јелена Јовановић, Маја Ивановић-Ђукић 24 3.93
4 Ниш,Правно- попсловна школа Ниш, Трг краља Милана 8 Маја Ивановић-Ђукић, Aна Јанковић 30 3.96
5 Гимназија "Светозар Марковић", Бранка Радичевића 1, Ниш Јелена Јовановић, Љубинка Динић 30 3.97

Укупно учесника: 141 | Просечна оцена: 3.93