Предшколско дете јасленог узраста и класична музика

Каталошки број програма: 735  

Не

Предшколска установа Раковица, Славољуба Вуксановића 22, Београд, ustanova@purakovica.rs, 0113582983, 0113582075, 0113582075

Радмила Аранђеловић, direktor@purakovica.rs, 0113582983, 0641353536, 0113582075

Марија Белензада, Мастер психолог, Предшколска установа „Раковица„; Душанка Јерковић, Мастер психологије, ПУ ''Раковица''; Мирјана Праизовић, Струковни васпитач, специјалиста за музи, ПУ „Раковица„; Мирјана Дамјанац, Васпитач, ПУ ,,Раковица'';

Мирјана Праизовић, Струковни васпитач, специјалиста за музи, ПУ „Раковица„; Мирјана Дамјанац, Васпитач, ПУ ,,Раковица'';

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Jачање капацитете медицинских сестара-васпитача за примену класичне музике у активностима са децом до 3 године, за избор одговарајућих садржаја и техника рада.

Да учесницима семинара понуди избор садржаја, техника и активности које ће допринети да се код деце подстакне интересовање за класичну музику; потреба за активним слушањем класичне музике у вртићу и код куће; да се код деце подстакне потреба да се изразе кроз ликовне и говорне активности, покрет и игру. Да код учесника развије компетентност за креативну примену програма, да их подстакне на богаћење свакодневних активности са децом различитим садржајима класичне музике; Да подстакне интеракцију између деце и медицинских сестара васпитача и деце међусобно. Да подстакне укључивање родитеља у свет класичне музике.

медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Значај музике за децу предшколског узраста2. Опште препоруке за примену класичне музике у раду са децом3. Методске препоруке за слушање класичне музике4. Повезаност класичне музике са развојем покрета и говора5. Евалуација програма2. дан1. Евалуација примене Програма (након 1 – 2 месеца од 1. дана обуке)

30

дана: 2
бодова: 14

3.000,00 дин. по учеснику, што подразумева хонораре за 4 аутора и реализатора (ауторски рад и интелектуалне услуге), материјал за рад (велики чарт папири, хамер папири, А4 фотокопир папири–бели и у боји, фломастери, стикери, лепак, маказе, илустровани часописи, средства за израду музичких инструмената; фасцикле, сертификати, 16 стручних прилога, на 40 страна материјала и ЦД са изабраним композицијама класичне музике и изабраним звуковима које добија сваки учесник, техничка опрема.