„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Каталошки број програма: 692  

Не

Предшколска установа Наша радост, Антона Ашкерца бб, 24000 Суботица, nasaradost@mts.rs, 024646410, 024646411, 024646411

Виолета Врцељ Одри, violeta.vodry@gmail.com, 024646430, 0654100294, 024646411

Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, ПУ "Наша радост"; Наташа Врапчевић, Васпитач, ПУ „Наша радост„ ;

Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, ПУ "Наша радост"; Наташа Врапчевић, Васпитач, ПУ „Наша радост„ ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за пројектно планирање на нивоу васпитне групе и вртића.

Упознавање учесника са процесом и принципима пројектног приступа у раду са децом; Упознавање учесника са могућностима укључивања породице и локалне заједнице у процес пројектног планирања; Упознавање учесника са могућностима праћења дечјег развоја; Оспособљавање учесника за вођење пројектног портфолија; Оспособљавање учесника за презентацију; Оспособљавање учесника за вођење тимског рада

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводне активностиУчење предшколског дететаПројектни приступПартнерство са родитељима и локалном заједницомПројектна документација - Праћење дечјег развоја и реализације пројекта и ЕвалуацијаПрезентација пројектаЗавршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

1.500, 00 динара по учеснику. У цену је укључен хонорар за ауторе и реализаторе програма и радни материјал за учеснике. Нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја као ни исхрана за учеснике за време обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Каја", Индустријска бб, Љиг Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 28 3.97
2 Предшколска установа "11. април", вртић "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.81
3 Предшколска установа "11. април", вртић "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.92
4 Предшколска установа "Жил Верн", Ђорђа Никшића Јохана 30, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 25 3.84
5 Предшколска установа "Пчелица", Добропољска бб, Неготин Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.82
6 Предшколска установа "Вини Пу", Гандијева 114 в, Нови Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 27 3.95
7 Предшколска установа "Наша радост", Суботица, вртић "Санда Марјановић", Пазинска бр. 4 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.81
8 Предшколска установа Студио за децу Змај, Београд, Османа Ђикића бр. 18 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 20 3.98
9 Предшколска установа "Трешњобер", Батајнички друм 1, Земун Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.74
10 Предшколска установа "Полетарац", Гордана Тодоровић бб, Сврљиг Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 20 3.71
11 Предшколска установа "Медин кутак", Булевар Ослобођења 257 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 18 3.91
12 Предшколска установа "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 29 3.84
13 Предшколска установа "Радосно детињство", Народног фронта 42, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.63
14 Предшколска установа "Радосно детињство", Народног фронта 42, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.87
15 Предшколска установа "Радосно детињство", Народног фронта 42, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.66
16 Предшколска установа "Наша радост", Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 21 3.98
17 Предшколска установа "Радосно детињство", Народног фронта 42, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.53
18 Предшколска установа "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.73
19 Предшколска установа "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 28 3.79
20 Предшколска установа "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 28 3.91
21 Предшколска установа "Пионир", Вука Караџића 4, Јагодина Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.9
22 Предшколска установа "Пионир", Вука Караџића 4, Јагодина Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.86
23 Предшколска установа "Дечји дани", Господар Јевремова 18, Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.92
24 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.92
25 Предшколска установа "Авиончић", Крагујевац Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 21 4
26 Предшколска установа "Наша радост", Суботица Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.97
27 Предшколска установа "Чили Вили", Београдског батаљона 39г, Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.79
28 Предшколска установа "Дечји чаробни свет", Петра Лековића 24а, Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.92
29 Предшколска установа "Радосно детињство", Павла Симића 9 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 26 3.92
30 Предшколска установа "Радосно детињство", Павла Симића 9 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 22 3.93
31 Предшколска установа "Бамби", Војводе Степе 561, Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.75
32 Предшколска установа "Бамби", Војводе Степе 561, Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 27 4
33 Предшколска установа "Дечје царство", Београдска 71, Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.86
34 Предшколска установа "Мајски цвет", Бошка Вребалова 1, Велико Градиште Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.91
35 Предшколска установа "Бамби", Лозница, вртић "Бамби", Генерала Јуришића 3 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.92
36 Предшколска установа "Милица Ножица", Ваљево, Владе Даниловића 9 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.89
37 Предшколска установа "Наша радост" Суботица Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 26 3.95
38 Предшколска установа "Ракила Котаров Вука", Даре Ранђић бр.1 Лазаревац Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 28 3.79
39 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, 34000 Крагујевац Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 29 3.93

Укупно учесника: 1083 | Просечна оцена: 3.86