Права детета у образовању

Каталошки број програма: 62  

Не

Ужички центар за права детета, Гаврила Поповића 19, Ужице, j.zunic@eunet.rs, 0641219997, 031510580, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031510180, 0641219997, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета

Јелена Жунић-Цицварић, магистар метод. дидакт. наука, докторанд, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, ОШ за децу са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић”; Јована Чањи Аранђеловић, дипломирани филолог мастер људских права, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Зденка Миливојевић, MA образовних политика; Сузана Пантовић, професор разредне наставе, УГ NEXUS - Врање; Александра Полић, инг. заш. жив. средине и мастер интеркултуралности, Ужички центар за права детета; Јован Маринковић, педагог, Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб; Ана Јовановић, професор ликовног, Центар за креативни развој, Александра Јованкин Алексић, педагог, Пољопривредно-хемијска школа др Ђорђе Радић, Краљево; Милена Димитријевић Томић, професорка разредне наставе, УГ NEXUS - Врање

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснажити и оспособити запослене у образовању да примењују концепт права детета у образовању: а) деца уче о својим правима у школи б) деца „живе„/остварују права детета у ОВ систему.

Оспособити запослене да уочавају ситуације кршења права, раде на његовом унапређивању, са акцентом на права на: недискриминацију, заштиту од насиља и партиципацију. Развити позитивне ставове наставника према концепту права детета; освестити сопствену улогу и одговорности у примени права детета; оспособити их да препознају ситуације кршења права детета и адекватно реагују; да поштују и унапређују права детета у васпитно-образовном раду, у фокусу превенција дискриминације и насиља, партиципативна права; да разумеју однос права детата и одговорности детета; оспособљени да реагују у ситуацијама сукоба права; да са децом креирају и остварују акциони план којим раде на унапређењу права детета у школи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Конвенција о правима детета (КПД) Врсте права и чланови Конвенције који се односе на образовање Од стереотипа до дискриминације и насиља Појам, врсте насиља и превенција 2. дан Интервентне активности за дискриминацију и насиље Партиципација ученика Одговорности учесника ОВ процеса Акционо планирање за примену Конвенције и партиц. групе права, превенцију насиља и дискриминације

30

дана: 2
бодова: 16

Хонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 2 дана X 11.000,00 динара) укупно 40.000,00 динара 2. административни трошкови: 3000.00 динара по семинару 3. материјал, копирање прилога и сл. – 3000.00 динара по семинару 4. трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. трошкови преноћишта (1или 2 преноћишта у зависности од удаљености места реализације обуке) 6. трошкови ручка, освежења учесника семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Лаза Костић" Јелена Жунић-Цицварић , Радован Цицварић 30 3.46
2 Бате Бркића 1а, вртић "Гуливер" Јелена Жунић-Цицварић , Радован Цицварић 28 3.76
3 Вртић Полетарац Александра Мутавџић, Александра Полић 30 3.73
4 ОШ "Мирко Јовановић" Крагујевац Јелена Жунић-Цицварић , Радован Цицварић 30 3.95
5 ОШ "Душан Радовић" Ђердапска 45 Јован Маринковић, Јована Чањи Аранђеловић 30 3.71
6 Хотел "City", Ул.Савкски трг Јелена Жунић-Цицварић , Радован Цицварић 30 3.94
7 Економски факултет Бујановац Јелена Жунић-Цицварић , Сузана Пантовић 30 3.84
8 Хотел "Ботика". Ул.Моше Пијаде 1 Јелена Жунић-Цицварић , Радован Цицварић 22 3.92
9 Хотел "City", Ул.Савкски трг Јелена Жунић-Цицварић , Александра Јованкин Алексић 30 3.89
10 Хотел "City", Ул.Савкски трг Јелена Жунић-Цицварић , Александра Јованкин Алексић 26 3.9
11 Техничка школа Нови Пазар, Вука Караџића бб Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 27 3.89
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 24 3.94
13 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 26 3.95

Укупно учесника: 363 | Просечна оцена: 3.84