Чланак по чланак, проблем по проблем до решења

Каталошки број програма: 608  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ„ Иво Лола Рибар„, Скобаљ; ИВАНА ЈУХАС, , ОШ„ ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН‟;

ИВАНА ЈУХАС, , ОШ„ ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН‟; Милијана Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић„; Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар„, Књажевац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика кроз јачање професионалних компетенција наставника и сарадника за примену проблемске и програмиране наставе

- Теоријско упознавање наставника и сарадника са суштином и специфичностима проблемске и програмиране наставе; - Теоријско и практично оспособљавање наставника и сарадника за развијање процедуралних знања ученика кроз рад на проблемским задацима и програмираним чланцима; Кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучавање наставника и сарадника да усвоје и у своју праксу интегришу проблемски и програмирани модел наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање учесника семинара и размена искуставаСуштина и специфичности проблемаске наставеПрограмирана настава ( презентација – теорија- карактеристике)Могућности примене проблемске и програмиране наставе

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа Свети Сава Сушица, Грачаница ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 30 3.94
2 Основна школа Љубомир Љуба Ненадовић Раниловић ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 28 3.96
3 Косовска Каменица ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 30 3.82
4 Грачаница, ОШ,,Краљ Милутин" ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 30 3.96
5 Сушица ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 23 3.97
6 Косовска Каменица ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 30 3.99
7 Основна школа Стоја Марковић Штрпце ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 30 3.91
8 Основна школа Стоја Марковић Штрпце ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 30 3.98
9 Основна школа Душан Радоњић Бања ИВАНА ЈУХАС, Милијана Петровић 30 3.9
10 Основна школа Вељко Дугошевић Ранилуг online ИВАНА ЈУХАС, Гордана Јаневска 30 3.97

Укупно учесника: 291 | Просечна оцена: 3.94