„Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце”

Каталошки број програма: 751  

Не

Предшколска установа Раковица, Славољуба Вуксановића 22, Београд, ustanova@purakovica.rs, 0113582983, 0113582075, 0113582075

Радмила Аранђеловић, direktor@purakovica.rs, 0113582983, 0641353536, 0113582075

Душанка Јерковић, Мастер психолог, ПУ ''Раковица''; Марија Белензада, Мастер психолог, Предшколска установа „Раковица„; Драгана Спасојевић, Мастер педагог, ОШ ''Ђура Даничић'' Београд; Зорица Пантовић, дипломирани педагог, ПУ „Раковица„;

Душанка Јерковић, Мастер психолог, ПУ ''Раковица''; Зорица Пантовић, дипломирани педагог, ПУ „Раковица„;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је да оснажи васпитаче и медицинске сестре васпитаче на постицање социјалног развоја деце, да укаже на значај позитивне атмосфере и групне динамике у вртићу и на могуће начине њиховог стварања.

Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача са начинима организовања физичке средине и оснаживање за различите начине организовања социјалне средине;Упућивање васпитача у начине развијања и подстицања пажње и концентрације код деце;Оснаживање васпитача за упознавање родитеља са значајем припремног предшколског програма и начинима њиховог укључивања у његову реализацију;Развијање знања и вештина о значају и различитим облицима сарадње са породицом као значајним чиниоцем у стварању позитивне атмосфере у вртићу;Стицање знања о значају ситуационог учења;Истицање значаја и функције портфолиа (дечјег и личног професионалног );Развијање навика за садржајнији приступ гледању позоришних представа за децу (у вртићу или у дечјем позоришту);

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. ПРИЈАТНА АТМОСФЕРА2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИЗИЧКЕ СРЕДИНЕ3. ВИШЕСТРУКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА4. РАЗВОЈ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И ПАЖЊЕ2. дан1. РАЗЛИЧИТИ НАЧИНИ УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА И УЛОГА РОДИТЕЉА У СТВАРАЊУ ПОЗИТИВНЕ АТМОСФЕРЕ У ГРУПИ2. СИТУАЦИОНО УЧЕЊЕ3. ПОРТФОЛИО4. У ПОЗОРИШТУ

30

дана: 2
бодова: 16

3.000,00 динара Интелектуалне услуге стручни материјали (у писаном облику) који се деле на семинару сваком учеснику, потрошни материјал за рад на семинару ( папири, стикери, фломастери, лепак,флип чарт папир, израда материјала за рад, пластифицирање, копирање Уверењаза учеснике Путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Бисери", Радоја крстића бб, Трстеник Душанка Јерковић, Зорица Пантовић 30 3.96

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.96