Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Каталошки број програма: 724  

Не

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јасна Вуклиш, Дипломирани дефектолог, ПУ„Дечји дани„; Андрија Пештерац, доктор наука у области спорта и физичког, Предшколска установа "Чика Јова Змај" ;

Јасна Вуклиш, Дипломирани дефектолог, ПУ„Дечји дани„; Андрија Пештерац, доктор наука у области спорта и физичког, Предшколска установа "Чика Јова Змај" ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенције васпитача и стручних сарадника у процесу пружања подршке добробити развоја деце са акцентом на подстицање развоја перцептивних вештина

Оспособљавање васпитача, стручног сарадника и родитеља за реализацију игара и активности које побољшавају општи напредак детета кроз повећање (аудио, тактилних, визуелних и моторичких) активности и игара у односу на специфичне тешкоће које дете испољава са једне стране а са друге доприноси бржем и здравијем развоју сваког детета

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУвод у обукуКако учимо.......шта нам тело говори......Перцепција – улога и значај за одрастањеПаузаУвод у скуп моторичких вежби за подстицање проприоцептивног системаЕкстерна или сензорна перцепцијаПауза Из праксе у праксу – предлог игараПауза Аудитивна перцепција уз практичне вежбеПауза Рекапитулација данаРодитељи - партнериИзрада плана имплементације програма у редован ВОР и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 у цену је урачунат превоз, материјал за учеснике, хонорари за реализаторе и ноћење

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ниш,вртић Бамби Булевар Немањица бб Јасна Вуклиш, Андрија Пештерац 25 4
2 ПУ"наша радост" Сопот Јасна Вуклиш, Андрија Пештерац 28 4
3 Ниш Јасна Вуклиш, Андрија Пештерац 29 4

Укупно учесника: 82 | Просечна оцена: 4