Од исхода учења до ефикасне наставе

Каталошки број програма: 516  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700,

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700,

Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ „Митрополит Михаило„ ; Ивана Благојевић, Мастер учитељ, ОШ „Страхиња Поповић„;

Анита Перић, мастер учитељ, ОШ ,,Деспот Стефан", Доњи Степош; Братислав Симић, мастер учитељ, ОШ ,,Иво Лола Рибар", Александровац; Милена Мијалковић, Дипломирани педагог, ОШ „Митрополит Миохаило„ Сокобања; Ружица Јовановић, професор, ОШ ,,Вожд Карађорђе'' Алексинац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање ефикасности настaвe оснаживањем наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе

Упознавање наставника са начинима ефикасног планирања повезивањем циљева, исхода и садржаја.Овладавањем техникама избора метода, наставних средстава и материјала у односу на постављене циљеве и исходе. Обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције.Проширивање знања наставника о различитим техникама процењивања напредовања ученика и пружања ефикаснних повратних информација као подстицаја за напредовање

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводПланирање као предуслов ефикасне наставеОд исхода до захтеваМоделовање наставеПроцена и самопроцена; Евалуација рада

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин нето по учеснику(хонорари, радни и штампани материјал, уверења) плус путни трошкови и припадајући порези и доприноси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "9.српска бригада" Братислав Симић, Ружица Јовановић 22 3.96
2 ОШ "9.српска бригада" Братислав Симић, Ружица Јовановић 21 4
3 ОШ "ДринкаПавловић" Братислав Симић, Ружица Јовановић 27 3.94
4 ОШ "Витко и Стева" Анита Перић, Милена Мијалковић 26 3.97
5 ОШ "ДринкаПавловић" Анита Перић, Ружица Јовановић 30 3.94
6 ОШ "Витко и Стева" Братислав Симић, Ружица Јовановић 26 3.97
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац Анита Перић, Братислав Симић 30 3.99
8 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг Рудара бб , Алексиначки Рудник Анита Перић, Братислав Симић 30 3.99
9 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пожаревац Анита Перић, Братислав Симић 30 3.99
10 ОШ "Вук Караџић" Анита Перић, Братислав Симић 30 3.97
11 Учитељски дом, Ниш Анита Перић, Ружица Јовановић 30 3.99
12 ОШ "Љубиша Урошевић", Рибаре Братислав Симић, Милена Мијалковић 26 3.97
13 ОШ „Радоје Домановић“, Књаза Милоша 2, Параћин Анита Перић, Братислав Симић 21 3.99
14 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Анита Перић, Ружица Јовановић 29 3.88
15 OS "Radoslav Nikcevic" Majur Анита Перић, Братислав Симић 30 3.99
16 OS "Desanka Maksimovic" Kosovska Mitrovica Анита Перић, Братислав Симић 24 4
17 ОШ "Митрополит Михаило" Сокобања Анита Перић, Братислав Симић 26 4
18 ОШ "Митрополит Михаило" Сокобања Анита Перић, Братислав Симић 24 4
19 ОШ "Вучић Величковић", Мееђуречје, Ивањица Анита Перић, Братислав Симић 30 4
20 Centar za strucno usavrsavanje Krusevac Balkansks 3/5 Анита Перић, Братислав Симић 12 4
21 ОШ "Академинк Миленко Сушић" Пионирска 5 Гуча Анита Перић, Братислав Симић 30 3.87
22 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 5/3 Крушевац Анита Перић, Братислав Симић 25 4
23 on line Шабац Анита Перић, Братислав Симић 23 4
24 он лајн, ОШ "Мићо Матовић" Ивањица Анита Перић, Братислав Симић 24 4
25 ОШ "Сава Керковић", Св.Саве 22а Љиг Анита Перић, Милена Мијалковић 15 3.84
26 ОШ "Војвода Живојин Мишић" Рајковић Мионица Братислав Симић, Ружица Јовановић 15 4
27 Центар за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачка 6б Анита Перић, Братислав Симић 29 4
28 Centar za ucenje, edukaciju i kreativnost MINA online Анита Перић, Братислав Симић 14 3.87
29 ОШ" Светозар Марковић" Врање онлајн Анита Перић, Братислав Симић 25 3.86
30 ОШ" Светозар Марковић" Врање онлајн Анита Перић, Братислав Симић 24 3.88

Укупно учесника: 748 | Просечна оцена: 3.96