Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Каталошки број програма: 566  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Љиљана Вдовић, дипломирани педагог, ; Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22.октобар'' Сурчин;

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Петар Огризовић, Дипломирани математичар, Гимназија „Руђер Бошковић” са домом ученика, Беогр;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција за процењивање постигнућа ученика и оспособљавање за развој вештина самопроцењивања код ученика

• Разумевање различитих функција процењивања ученика • Оспособљавање учесника за примену различитих врста процењивања ученика • Оспособљавање учесника за отклањање субјективности у процењивању ученика • Оспособљавање учесника за оцењивање ученика у односу на опште предметне и специфичне предметне компетенције као ослонаца процењивања • Разумевање појма метакогниције, значаја и улоге у развоју ученика • Разумевање важности развоја вештина самопроцењивања напредовања код ученика • Оспособљавање учесника за поучавање ученика у различитим вештинама самопроцењивања напредовања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводна активност. Разумевање функција оцењивања у односу на ученике и наставуНајчешће грешке у процењивању ученикаПаузаФормативно и сумативно оцењивање/описне и нумеричке оцене у односу на процес унапређивања учењаПауза за ручакОцењивање и самооцењивање ученика у односу на опште предметне и специфичне предметне компетенцијаПаузаМетакогнитивне вештине самопроцењивања ученикаЗавршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2 000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке ради израде домаћег задатка, радни материјал, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.89
2 Геодетска-техничка школа Београд, Милана Ракића 42, Београд Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.82
3 Техничка школа "Михајло Пупин", Цара Душана 2, Инђија Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.84
4 Економска школа "Ваљево", Даничићева 1, Ваљево Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 27 3.88
5 ЕТШ "Никола Тесла", Краљице Наталије 31, Београд Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 22 3.93
6 Основна школа "Јован Јовановић Змај", Маршала Тита 35, Салаш Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 25 4
7 Средња школа "17. септембар", Вука Караџића 19, Лајковац Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.84
8 Музичка школа "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7 Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 29 3.88
9 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 16 3.99
10 OШ "Јован Ристић", Беле Бартока 48a, Борча Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.99
11 Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Београд Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.56
12 Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Београд Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 27 3.86
13 ОШ ,,Павле Савић", Косте Нађа 25. Београд Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 28 3.94
14 Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Београд Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 20 3.86
15 ОШ ,,20.октобар”, Маршала Тита 271, Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 17 4
16 Основна школа "Ђура Јакшић" , Др Јарослава Јоксимовића 49, Орешковица Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 18 3.97

Укупно учесника: 409 | Просечна оцена: 3.89