Од гласа до слова

Каталошки број програма: 656  

Не

Удружење васпитача Београда, Љутице Богдана 46, Београд, uvbeograda@gmail.com, 0112660060, , 0112660060

Снежана Ђуровић, uvbeograda@gmail.com, 0112660060, 0642619902, 0112660060

Славица Томић, , П.У.„Бошко Буха„ - Палилула ; Мирјана Марковић , Др дидактичкометод. наука језик и књижев, Висока школа струковних студија за васпитаче у Шап; Слободанка Миловановић , , П.У.„Бошко Буха„ - Палилула ;

Славица Томић, , П.У.„Бошко Буха„ - Палилула ; Мирјана Марковић , Др дидактичкометод. наука језик и књижев, Висока школа струковних студија за васпитаче у Шап; Слободанка Миловановић , , П.У.„Бошко Буха„ - Палилула ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање са садржајима и поступцима којима се од најранијег узраста остварују циљеви, задаци и игровне активности на развоју предвештина ране писмености.

Моторички развој на јасленом узрасту као предуслов за развој покрета писања;Упознавање са значајем интегрисаног приступа у систематском развијању основних језичких вештина;Упознавање са активностима којима се код деце подстичу предвештине за развој и усвајање писаног говора;Упознавање са поступцима којима се код деце развија семиотички систем(симболи,покрет,гест, мимика;повезаност звука,гласа,покрета,речи и слике);Упознавање са играма које подстичу развој перцептивних способности,моторике,графомоторике; Упознавање са разноврсним практичним искуствима којима васпитачи уводе родитеље у предвештине ране писмености;Указивање на особености рада у ППП на увођењу деце у свет писане речи;Указивање на значај сарадње између јаслица, вртића и школе.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1. 1.Зашто овај семинар 2. 2. Разноврсне перцептивне активности 3. 3. Разноврсне радно-игровне активности из праксе4. 4. Специфичности рада у Припремном предшколском програму 2. дан1. 5. Текстуалне игре знацима2. 6. Графомоторика 3.7. Слово је знак за глас 4.8. Евалуција

30

дана: 2
бодова: 16

Укупна цена по учеснику је нето 3000,00, укључује надокнаду за предаваче, радни материјал, материјал за учеснике. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја за предаваче, као ни трошкови ручка за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 П.У. Савски венац, вртић "Краљица Марија", Милоша Поцерца 6, Београд Славица Томић, Слободанка Миловановић 30 3.97
2 Београд, П.У. "Чика Јова Змај", вртић "Дизниленд", Адмирала Вуковића 5 Славица Томић, Слободанка Миловановић 30 3.99
3 Темерин,П.У."Вељко Влаховић", Народног фронта 84 Славица Томић, Слободанка Миловановић 30 3.99
4 Нова Варош, П.У. "Паша и Наташа", Солунских бораца 3 Славица Томић, Слободанка Миловановић 30 3.99
5 Београд, О.Ш. "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча Славица Томић, Слободанка Миловановић 15 4
6 Београд, П.У. "Пачја школа", Миргородска 14 Славица Томић, Слободанка Миловановић 27 3.98
7 Београд, П.У. "Пачја школа", Миргородска 14 Славица Томић, Слободанка Миловановић 18 3.99
8 Београд, ПУ Кунг Фу Панда, 8. Сутјеска, 32 ц Славица Томић, Слободанка Миловановић 30 4
9 ППУ "Дрим ленд", Марка Миљанова 8, Нови Сад Славица Томић, Слободанка Миловановић 23 3.98

Укупно учесника: 233 | Просечна оцена: 3.99