ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

Каталошки број програма: 667  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662, , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Гордана Ђорђевић, дипл. педагог, спец. управљања прој. , ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун ; Јелена Крсмановић , дипл. педагог, ма управљања прojeктима , ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун ;

Гордана Ђорђевић, дипл. педагог, спец. управљања прој. , ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун ; Јелена Крсмановић , дипл. педагог, ма управљања прojeктима , ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Опсособљавање учесника за креирање смислене педагошке документације која подразумева укључивање деце у развијање програма

- Разумевање сврхе документовања - Разумевање документовања као тимског процеса и заједничке активности свих учесника (васпитача, деце, родитеља) - Упознавање са стратегијама „слушања„, разумевања, консултовања и партиципације деце у креирању документације која подржава програм - Осмишљавање и коришћење различитих облика документовања као подршке сваком кораку развијања програма и доношења одлука

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данШта документацију чини педагошком?Документација виђена као основ за учење, дијалог и заједничко грађење програмаДокументовање кроз различите медије као подршка програму и процесу учењаКако се учење чини „видљивим„ - повезаност процеса програмирања и документовања

30

дана: 1
бодова: 8

2.000 по учеснику Цена обухвата: радни материјал и хонорар реализатора плус трошкови смештаја и пута за учеснике ван Београда