„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Каталошки број програма: 756  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Слава Тимарац Јованов, професор педагогије, /; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

Слава Тимарац Јованов, професор педагогије, /; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1.Преиспитивање личне филозофије васпит. и образ.; улоге одраслог и детета у грађењу квалитетене праксе 2.Јачање компетенција у креирању в.о. процеса усмереног на развој и богаћење дечјег искуства кроз фокус на грађење односа и добробити за дете

1. Јачање компетенција за разумевање и креирање програма као документа који настаје у контексту конкретне васпитне групе, окружења и вредности и културе вртића 2. Преиспитивање сопствене праксе и јачање компетенција из перспективе грађења односа ( односи на релацији дете-дете; дете-одрасли и дете-окружење) 3. Јачање компетенција у планирању садржаја, активности и окружења које уважава постојећа и подстиче нова искуства деце 4. Преиспитивање сопствене праксе и јачање компетенција из перспективе добробити за дете 5. Јачање компетенција за препознавање и имплементацију холистичког приступа детету и интегрисаног учења у васпитно образовну праксу

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данФИЛОЗОФИЈА ВАСПИТАЊАСЛИКА О ДЕТЕТУПаузаДОБРОБИТ ДЕТЕТАОДНОСИ- АНАЛИЗА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛАпауза за ручакОДНОСИ КАО ПОКРЕТАЧИ РАЗВОЈАпаузаПЛАНИРАЊЕЕВАЛУАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НАКОН ОБУКЕ

30

дана: 1
бодова: 8

2100, 00 динара по учеснику. Укупна цена за групу од 30 учесника је 63.000,00 динара У укупну цену су укључени трошкови наканаде предавачима ( два предавача) и трошкови материјала за рад на едукацији и материјала за учеснике. У цену није урачунато: путни трошкови и освежење

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ'' Наша радост'' Смедерево ул. Војводе Мишића 4 Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.85
2 ПУ '' Дечја радост'' Панчево,ул Жарка Зрењанина 25 Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 29 3.98
3 ПУ '' Наша Радост'' Војводе Мишића Смедерево Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.92
4 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.98
5 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 29 3.85
6 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 29 3.91
7 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 23 3.94
8 ПУ ''Полетарац'' Жагубица Хомољска бб Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 26 3.98
9 ПУ ''Ужице'' Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 24 3.97
10 ПУ '' Дечја радост'' Панчево Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 29 3.99
11 ПУ'' Зрењанин'' Караџићева 3а Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 25 3.93
12 ПУ '' Срећно детињство'' Пландиште Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 24 3.96
13 ПУ''Др Сима Милошевић'' Земун Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.9
14 ПУ''Др Сима Милошевић'' Земун Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.95
15 ПУ'' Буцко'' Сокобања Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 4
16 ПУ ''Колибри'' Ковачица Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 26 3.96
17 ПУ '' Чукарица'' Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.9
18 ПУ '' Олга Јовичић Рита'' Краљево Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 28 3.93
19 ПУ'' ДЕчје царство'' Велика Плана Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 26 3.99
20 ПУ'' Љубица Вребалов'' Пожаревац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.98
21 ПУ''Љубица Вребалов'' Пожаревац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 27 3.97
22 ПУ '' Мајски цвет'' Велико Градиште Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.95
23 ПУ '' Пчелица'' Апатин Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.92

Укупно учесника: 645 | Просечна оцена: 3.94