Настава усмерена на развијање компетенција ученика

Каталошки број програма: 502  

Не

Друштво историчара Србије Стојан Новаковић, Трг Николе Пашића 11, drustvoistoricarasrbije@gmail.com, 0113398362, ,

Саша Анђелковић, drustvoistoricarasrbije@gmail.com, 0113398362, 0644765953,

Бојана Стевановић, , Машинска школа "Радоје Дакић",Београд; Саша Анђелковић, , ОШ "Змај Јова Јовановић",Београд; Дејан Бошковић, магистар хемијских наука, ОШ „Иво Андрић„ ,Београд;

Бојана Стевановић, , Машинска школа "Радоје Дакић",Београд; Саша Анђелковић, , ОШ "Змај Јова Јовановић",Београд; Дејан Бошковић, магистар хемијских наука, ОШ „Иво Андрић„ ,Београд; Сандра Радовановић, , ОШ”Иво Андрић”; Марија Јовановић, , Машинска школа ”Радоје Дакић”; Слађана Истатков, , ОШ ''Змај Јова Јовановић''; Лука Лукић, , Висока школа за ИКТ,Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ је усмерити наставнике да садржаје наставних предмете реализују уз адекватне методе и наставна средства, кроз употребу савремених технолигија како би се настава усмерила на развој компетенција ученика, кроз израду школског пројекта.

Оснаживање наставника да остварује функционалне образовнe и васпитне циљеве у складу са општим принципима циљевима и исходима образовања,наставним планом и програмом предмета који предаје како би развијали компетенције код ученика. Усмеравање на повезивање наставних садржаје са претходним знањима и искуствима ученика, садашњим и будућим потребама, са примерима из cвакодневног живота, садржајима из других области, развијати компетенције ученика кроз примену ИКТ.Упућивање наставника да повезују и организују наставне садржаје једног или више предмета у тематске целине како би развијали компетенције ученика. Прављење школског пројекта, разрађивање активности кроз који ће развијати компетенције ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Значај развијања компетенција: Шта су компетенције?Пауза2. Како наставу усмерити ка развијању ученичких компетенцијаПауза3.Алати и технике за учење засновано на развијању компетенцијаПауза за ручак 4.Како планирати и реализовати школски пројекат усмерен на развој компетенција ученикаПауза5. Како проверити оствареност планираног и развијеност компетенција

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену је урацунат ручак,кафа,сокови и радни матријал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб Ниш 18000 Бојана Стевановић, Саша Анђелковић 12 3.83
2 Техничка школа "Михаило Петоровић Алас", Косовкса Митровица Бојана Стевановић, Саша Анђелковић 30 3.88
3 OS "Jovan Cvijic", Zubin Potok Бојана Стевановић, Саша Анђелковић 29 3.95
4 Техничка школа-Пожега, Вука Караџића 6 Бојана Стевановић, Саша Анђелковић 24 3.9
5 ОШ "Љуба Ненадовић ", Аце Јоксимовића 23, Београд Бојана Стевановић, Саша Анђелковић 30 3.99
6 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча, Београд. Бојана Стевановић, Саша Анђелковић 30 3.97
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Смедерево Горанска б.б Бојана Стевановић, Саша Анђелковић 13 3.69

Укупно учесника: 168 | Просечна оцена: 3.89