Типови задатака у настави

Каталошки број програма: 586  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; ИВАНА ЈУХАС, , ОШ„ ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН‟;

ИВАНА ЈУХАС, , ОШ„ ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН‟; Славица Николић, Мастер професор разредне наставе, Основна школа ,,Милан Илић Чича„ Аранђеловац; Биљана Миљковић, , ОШ „IV краљевачки батаљон„ Краљево; Нада Кљајић, Професор разредне наставе, ОШ „Доситеј Обрадовић„ Опово;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ семинара је оспособити учеснике да у настави формулишу различите типове задатака и питања и на тај начин најефикасније реализују наставне садржаје

-Јачање професионалних компетенција наставника за формулисање различитих типова задатака и питања у настави - Упознавање са начином формулисања различитих типова задатака и питања. -Развијање креативности, функционалних знања и тимског рада наставника кроз примену различитих типова задатака и питања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредтављање учесника семинара и размена искустава о различитим типовима задатакаТипови задатака у наставиПроцена знања ученикаЗадаци затвореног типаЗадаци отвореног типаРадионица: Наши типови задатака

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Oсновна школа Краљ Милутин Грачаница ИВАНА ЈУХАС, Славица Николић 30 3.97
2 Oсновна школа Краљ Милутин Грачаница ИВАНА ЈУХАС, Славица Николић 30 3.98
3 Основна школа Десанка Максимовић Косовска Каменица ИВАНА ЈУХАС, Славица Николић 30 3.91
4 Основна школа Десанка Максимовић Косовска Каменица ИВАНА ЈУХАС, Славица Николић 30 3.96
5 Основна школа Браћа Аксић Липљан Славица Николић, Нада Кљајић 30 3.94
6 Основна школа "Милан Илић Чича" Аранђеловац Славица Николић, Нада Кљајић 30 3.99
7 Основна школа Вук Караџић Крушевац Славица Николић, Биљана Миљковић 30 3.92
8 Основна школа Угљаре, Угљаре Славица Николић, Биљана Миљковић 15 3.97
9 Основна школа Вељко Дугошевић Ранилуг Славица Николић, Нада Кљајић 30 3.98
10 Основна школа Ђорђе Јовановић Селевац Славица Николић, Нада Кљајић 15 3.97
11 Основна школа Коста Ђукић Младеновац - online Славица Николић, Нада Кљајић 30 3.99
12 Основна школа Душан Радоњић Бања online Славица Николић, Нада Кљајић 24 3.99
13 Удружење просветних радника Аранђеловца - online Биљана Миљковић 30 3.98
14 Удружење просветних радника Аранђеловца - online Славица Николић, Нада Кљајић 30 3.99
15 Удружење просветних радника Аранђеловца - online Славица Николић, Нада Кљајић 26 3.98

Укупно учесника: 410 | Просечна оцена: 3.97