МОТИВИСАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКЕ

Каталошки број програма: 353  

Не

Математичко друштво АРХИМЕДЕС, 11000 Београд, Дечанска 6, arhimed1@eunet.rs, 0113245382, 0113245383, 0113245383

Богољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 0113245382, 064358248, 0113245383

Богољуб Маринковић, , Математичко друштво „Архимедес„ Београд; Драгана Стошић Миљковић, , Математичко друштво „Архимедес„ Београд;

Милош Арсеновић, др (доктор математике), Математички факултет, Београд; Владимир Јанковић, др (доктор математичких наука), Математички факултет, Београд; Математичко друштво; Мирко Дејић, др (доктор наука), Учитељски факултет, Беогрда; Богољуб Маринковић, , Математичко друштво „Архимедес„ Београд; Драгана Стошић Миљковић, , Математичко друштво „Архимедес„ Београд; Маријана Зељић, др (доктор методике наставе математике), Учитељски факултет у Београду; Вера Ивковић, , Осма београдска гимназија; Јелена Бабић, , Основна школа „Светозар Милетић„, Земун; Катица Марић, , Основна школа „Раде Кончар„, Земун; Ружица Кљајевић, , Основна школа „Горња Варош„, Земун;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

стручно-методичка помоћ наставницима и оспособљавање за квалитетно извођење наставе математике, нарочито у мотивисању и развијању интересовања ученика за учење математике.

обогаћивање стручних знања наставника, унапређивање метода и облика рада наставника на подстицању мотивације и одржавању интересовања за математику код ученика, уз презентацију одговарајућих конкретних садржаја у разним видовима математичких активности (редовна и додатна настава, секције, такмичења, публикације и др.).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данМотивисање и развијање интересовања за учење математике

30

дана: 1
бодова: 8

Цена је 2.500 динара по учеснику за цео једнодневни семинар (8 сати), укупно до 75.000 дин. Из ње се покривају само основни трошкови: надокнада за предаваче, накнада за сале, писана обавештења и упутства, ПТТ, евиденција и друга документација, уверења за учеснике, писани сажеци и други радни материјали за учеснике, освежење (кафа и сендвич), одговарајући порези и доприноси. Пратећи режијски трошкови и рад службе на припреми нису урачунати, како би цена била што приступачнија за наставнике.