Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Каталошки број програма: 383  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ „Ослободиоци Београда„; Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево; Ђурђица Такачи, доктор наука, ПМФ Нови Сад;

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ „Ослободиоци Београда„; Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљање наставника за имплементацију пројектне наставе, применом информационо комуникационих технологија (ИКТ), која је оријентисана на реализацију задатих исхода.

Упознавање са организацијом пројектне наставе у ИКТ окружењу. Оспособљавање наставника да уз помоћ (ИКТ): • препознају ситуације за пројекте који доприносе постизању задатих исхода; • подстичу креативности у дефинисању проблема; • мотивишу ученике; • примењују колаборативно учење у складу са конструквистичком теоријом учења • утичу на ученике да развијају стратегије за савладавање неочекиваних проблема и ситуација.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данУводне напомене везане за пројектну наставу у ИКТ окружењуПримери пројеката реализованих уз помоћ ИКТПрипрема пројекта који се реализује помоћу ИКТ.Презентација идејних решења пројеката које су учесници осмислили

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по учеснику. Спецификација цене: накнада реализаторима, радно-потрошни материјал, трошкови организације која подржава програм. Путни трошкови и смештај нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 29 3.91
2 Смедерево Радица Каровић, Татјана Станковић 29 3.96
3 ОШ "Вук Караџић", Дворска 17-19, Вршац Радица Каровић, Татјана Станковић 30 4
4 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква Радица Каровић, Татјана Станковић 28 3.97
5 ОШ "Др Јован Цвијић", 7. јула 10, Зрењанин Радица Каровић, Татјана Станковић 28 3.97
6 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.97
7 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.99
8 ОШ "Николај Велимировић", Владе Јовановића 52, Шабац Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.92
9 ОШ "Митрополит Михаило", Митрополита Михаила 5, Сокобања Радица Каровић, Татјана Станковић 25 3.89
10 Хотел Фонтана, Цара Душана 2, Врњачка Бања Радица Каровић, Татјана Станковић 19 3.87
11 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 20 3.9
12 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 23 3.76
13 Машинско-електротехничка школа, Бранка Крсмановића бб, Параћин Радица Каровић, Татјана Станковић 17 3.81
14 ОШ "Радоје Домановић", Књаза Милоша 2, Параћин Радица Каровић, Татјана Станковић 26 3.97
15 Хотел "Палас", Топличин венац 23, Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.95
16 ОШ "Митрополит Михаило", Митрополита Михаила 5, Сокобања Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.96
17 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.94
18 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац Радица Каровић, Татјана Станковић 29 3.97
19 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.96
20 ОШ "Десанка Максимовић", Цара Лазара бб, Косовска Каменица Радица Каровић, Татјана Станковић 23 3.91
21 ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Јесењинова 17, Крагујевац Радица Каровић, Татјана Станковић 30 4
22 ОШ „Петефи бригада“ 16. диввизије 34, Кула Радица Каровић, Татјана Станковић 22 3.99
23 Техничка школа, Миће Матовића 2, Ивањица Радица Каровић, Татјана Станковић 28 3.8
24 ОШ "Вучић Величковић", Међуречје, Ивањица Татјана Станковић 30 3.92
25 Средња школа "1300 каплара", Војводе Мишића 26, Љиг Радица Каровић, Татјана Станковић 21 3.91
26 Обука се реализује онлајн Радица Каровић, Татјана Станковић 18 3.69
27 Обука се реализује онлајн Радица Каровић, Татјана Станковић 13 3.87
28 Обука се реализује путем интернета. Радица Каровић, Татјана Станковић 19 0
29 Гимназија Ивањица, 13. септембра 58, Ивањица Радица Каровић, Татјана Станковић 24 3.95
30 Електротехничка школа "Никола Тесла", Максима Горког 7, Панчево Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.9

Укупно учесника: 771 | Просечна оцена: 3.79