Трговина људима (децом) – превенција и едукација

Каталошки број програма: 231  

Не

АСТРА - Акција против трговине људима, Теразије 6, astra@astra.rs, 0117850001, ,

Ивана Радовић, astra@astra.rs, 0117850001, 0641771238,

Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Ивана Радовић, Мастер филологије, АСТРА - Акција против трговине људима; Марија Анђелковић, Мастер правник из области права детета, АСТРА - Акција против трговине људима;

Зорица Михаиловић, Мастер, Угоститељско-туристичка школа Београд; Ивана Радовић, Мастер филологије, АСТРА - Акција против трговине људима; Жељка Мартиновски, Мастер прихологије, Образовни систем „Црњански„ Београд; Марија Анђелковић, Мастер правник из области права детета, АСТРА - Акција против трговине људима; Eвгенија Јокановић, Дипломирани психолог, ; Милан Жарковић, Доктро кривичноправних наука, Криминалистичко-полицијска академија; Слађана Радуловић, Дипломирана правница, Центар за права детета; Инес Павичић, Основне студије, АСТРА – Акција против трговине људима; Мирјана Аковић, Дипломирани психолог, АСТРА - Акција против трговине људима;

друштвене науке

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа са проблемом трговине децом у циљу генералне превенције, препознавања деце под ризиком ради подршке и упућивања, као и подршке социјалној и образовној инклузији деце жртава

- Стицање знања и вештина наставника и стручних сарадника да у оквиру својих редовних наставних активности спроводе превентивну едукацију ученика/ца у области заштите од трговине људима. - Сензитивизација наставника и стручник сарадника да препознају и адекватно реагују у конкретним случајевима потенцијални жртава које сусрећу у току свог редовног наставног рада. - Сензитизација наставника и стручних сарадника за рад са децом-жртвама трговине људима која су се вратила у школу по изласку из ланца трговине људима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводФеномен трговине људимаЛанац трговине људимаКоме, зашто и како се дешава трговина људима?Безбедно коришћење интернетаУлога школе у процесу заштите деце од трговине људима и социјалне инклузије жртава трговине људимаЕвалуација првог дана програма2. данУводна активностИндикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у образовном систему Анализа примера из праксеПревенција и сузбијање трговине људима, (ре)интеграцији жртава - спољашња мрежа подршке Улога школе у превенцији, сузбијању трговине људима и (ре)интеграцији жртаваАкциони план превенције трговине људима у школи Евалуација програма и договор о будућој сарадњи

30

дана: 2
бодова: 12

Трошкови семинара по учеснику износе до 22.000,00 динара, што укључује: - приручник и компакт диск са пратећим материјалима - сертификат о успешно савладаном програму - трошкове преноћишта (ако је потребно) и исхране учесника за време трајања тренинга - трошкове превоза ако се семинар не одржава у месту у коме живе. Трошкови семинара ће у целини бити покривени донаторским средствима. Од њихове расположивости зависи и динамика реализације. Досадашњи семинари су били бесплатни за учеснике