Камишибаи и његове могућности у раду с децом предшколског узраста

Каталошки број програма: 671  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Јованка Улић, Магистар ликовних уметности, ВШССОВ у Новом Саду; Ивана Игњатов Поповић, доктор књижевних наука, ВШССОВ у Новом Саду; Александра Марцикић, Специјалиста струковни васпитач, ПУ ''Младост''; Слађана Сауер, Специјалиста струковни васпитач, ПУ ''Младост'';

Јованка Улић, Магистар ликовних уметности, ВШССОВ у Новом Саду; Ивана Игњатов Поповић, доктор књижевних наука, ВШССОВ у Новом Саду; Александра Марцикић, Специјалиста струковни васпитач, ПУ ''Младост''; Слађана Сауер, Специјалиста струковни васпитач, ПУ ''Младост'';

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање теоријских и практичних знања о Камишибај театру и његовој примени у различитим контекстима (уметничком, педагошком и терапеутском).

• Развој компетенција учесника семинара за примену Камишибај театра кроз повезивање свих области ВО рада; • Упознавање с Камишибај театром као оригиналном јапанском уметничком формом и њеним интерпретацијама у различитим културним контекстима; • Упознавање са: структуром Камишибај театра, техникама израде и извођења овог типа представа; • Упознавање са начинима имплементације у раду са децом (примене у уметничком, педагошком и терапеутском раду с децом); • Упознавање с могућностима примене Камишибај театра у процесу активног и интерактивног учења (подстицање креативности и комуникације код деце); • Овладавање начинима и методама адаптације садржаја за Камишибај театар, како би се постигла динамика представе и интеракција с публиком

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод - радионица представљањаУпознавање са Камишибаи театром - представеКамишибаи театар - историјат, могућности примене, дете и КамишибаиПаузаРадионица - структура Камишибаи театра и технике израдеПаузаРадионица - наша камишибаи причаКамишибаи представе учесникаПаузаДеца у свету Камишибаи бајкеЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

4 000,00 динара по учеснику за групу до 30 учесника. У цену су урачунати: хонорари за ауторе и реализаторе, порези и доприноси, материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СМЕДЕРЕВО Јованка Улић, Ивана Игњатов Поповић, Александра Марцикић, Слађана Сауер 30 3.93
2 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА Јованка Улић, Ивана Игњатов Поповић, Александра Марцикић, Слађана Сауер 30 3.91
3 Зрењанин ПУ Зрењанин Јованка Улић, Александра Марцикић 17 4
4 Нови Сад Јованка Улић, Ивана Игњатов Поповић 23 3.99

Укупно учесника: 100 | Просечна оцена: 3.96