„АРХИМЕДЕСОВ” МАТЕМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ

Каталошки број програма: 366  

Не

Математичко друштво АРХИМЕДЕС, 11000 Београд, Дечанска 6, arhimed1@eunet.rs, 0113245382, 0113245383, 0113245383

Богољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 0113245382, 064358248, 0113245383

Богољуб Маринковић, , Математичко друштво „Архимедес„ Београд; Драгана Стошић Миљковић, , Математичко друштво „Архимедес„ Београд;

Милош Арсеновић, др (доктор математике), Математички факултет, Београд; Владимир Јанковић, др (доктор математичких наука), Математички факултет, Београд; Математичко друштво; Богољуб Маринковић, , Математичко друштво „Архимедес„ Београд; Драгана Стошић Миљковић, , Математичко друштво „Архимедес„ Београд; Јован Ћуковић, , Основна школа „20. октобар„, Нови Београд; Вера Ивковић, , Осма београдска гимназија; Љиљана Мајкић, , ; Јелена Бабић, , Основна школа „Светозар Милетић„, Земун; Катица Марић, , Основна школа „Раде Кончар„, Земун; Ружица Кљајевић, , Основна школа „Горња Варош„, Земун; Томислав Стошић, мр (магистар наука), ;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно-методичка помоћ наставницима у оспособљавању за квалитетно извођење наставе математике у ОШ и СШ, посебно на подстицању интересовања за математику, развоју математичког мишљења и примени знања у решавању различитих математичких задатака.

Подизање математичке културе наставника и њихово стручно-методичко оспособљавање за систем рада који обогаћује знање ученика и доприноси развоју њиховог математичког мишљења (кроз одговарајуће задатке и упутства), а посебно, припрема конкретних садржаја за додатни рад и обука за решавање нестандардних математичких задатака (уз неке нове идеје и методе), као и практичних задатака из разних области (повезаност математике и других области).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данНестандардни математички задаци

30

дана: 1
бодова: 8

Цена је 2.500 динара по учеснику за цео једнодневни семинар (8 сати), укупно до 75.000 динара. Из ње се покривају само основни трошкови: надокнада за предаваче, накнада за сале, писана обавештења и упутства, ПТТ, евиденција и друга документација, уверења за учеснике, писани сажеци и други радни материјали за учеснике, освежење (кафа и сендвич), порези и доприноси. Пратећи режијски трошкови и рад службе на припреми нису урачунати, како би цена била што приступачнија за наставнике.