Унапређивање добрих модела у комуникацији

Каталошки број програма: 778  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21000 Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021541683, 021452441, 021452441

Отилиа Велишек-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021451683, 0642470152, 021452441

Весна Цолић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп; Тања Дојић, , Предшколска установа „11.април„ Нови Београд;

Весна Цолић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп; Тања Дојић, , Предшколска установа „11.април„ Нови Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

- Унапређивање компетенција објективнијег посматрања особа и тумачења података, у контексту вртића, - Оснаживање климе поверeња и позитивне интерперсоналне комуникације свих учесника са децом и особама важним за пружање подршке деци у вртићу.

Оснаживање улоге посматрача из различитих перспектива и сагледавање перспективе детета, ради планирања подршке; Развијање вештина самоконтроле и превазилажења субјективности у процени себе и других ради бољег препознавања снага; Усавршавање знања и вештина вербалне и невербалне комуникације ради превенције оних модела у комуникацији који нису конструктивни и не обезбеђују подршку детета у дечјем вртићу.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводПрва импресијаПаузаНевербална комуникацијаПаузаОпажање емоцијаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2500 дин. Укључује: надокнаду ауторима и реализаторима, техничку подршку, радни материјал, радне листове, евалуационе листе и упитнике, материјал са резимеом обуке, фотографије са обуке и сертификате.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Полетарац", Вељка Дугошевића 144, Рума Весна Цолић, Тања Дојић 30 3.58

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.58