Обука о стандардима и компетенцијама

Каталошки број програма: 514  

Не

ЕДУКАЦИЈА ЗА 21. ВЕК, ЦВИЈИЋЕВА 89/4/8, edukacija21@bvcom.net, 0641866043, 0640083844,

Лидија Жупанић Шуица , edukacija21@bvcom.net, 0641866043, 0641866043,

Марко Шуица, доктор историјских наука , Филозофски факултет, Београд ; Лидија Жупанић Шуица, дипл.историчарка уметности, Четрнаеста београдска гимназија;

Марко Шуица, доктор историјских наука , Филозофски факултет, Београд ; Лидија Жупанић Шуица, дипл.историчарка уметности, Четрнаеста београдска гимназија; Иван Миленковић, дипл.историчар, Четрнаеста београдска гимназија; Ивана Јанковић, дипл,психологије, Четрнаеста београдска гимназија; Ивана Лукић, дипл.психолог, Четрнаеста београдска гимназија; Наташа Мугоша, дипл. филолог, ОШ „Старина Новак„; Зорана Јанковић, мастер филологије српског језика и књи, Четрнаеста београдска гимназија ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање и оснаживање наставника за примену стандарда постигнућа ученика у настави, развој међупредметних компетенција у средњем образовању, и наставу оријентисану на исходе.

-Упознавање система образовања и васпитања, принципа циљева, исхода и стандарда образовања и васпитања; -Усаглашавање израде планова у настави са достизањем образовних стандарда у обавезном образовању - Изградња међупредметних компетенција у процесу наставе за ученике средњих школа -Помоћ у планирању наставе у складу са : стандардима постигнућа, предметним компетенцијама и међупредметним компетенцијама и исходима.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данСтратегија образовања 2020 и законска регулатива у погледу стандарда, компетенција и исходаСтруктура стандарда постигнућа у основном и средњем образовању Досадашња искуства наставника у примени стандарда у планирању и реализацији наставепаузаСтруктура задатака и наставних активности за праћење остварености стандардапаузаПредметне и међупредметне компетенције Планирање наставе у складу са међупредметним компетенцијама Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.000,00 динара хонорар за два предавача 1.200,00 -хонорари за два реализатора 1.000,00 превоз предавача и реализатора 300,00 -освежење за учеснике (ручак и пиће) 800,00 -материјал за учеснике 700,00 Хонорари су на бази бруто износа

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ 1300 каплара, Марко Шуица, Лидија Жупанић Шуица 27 3.9
2 Нови Сад Марко Шуица, Лидија Жупанић Шуица 29 3.68

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 3.79