Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Каталошки број програма: 411  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Драган Петровић , , Економско-трговинска школа Зајечар; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Александра Бакрач, , Економско трговинска школа; Небојша Јелисавчић, , Економска школа Ужице;

Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Драган Петровић , , Економско-трговинска школа Зајечар;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за овладавање методама активно-оријентисане наставе и техникама учења. Развијање компетенција за примену метода, ради унапређења наставног процеса.

Упознавање наставника са карактеристикама и са предностима кооперативног учења. Развијање вештина за коришћење различитих форми групног рада (групна слагалица, дебата, снежна лавина, кошница). Развијање компетенција за примену савремених наставних метода (студија на случају, пројекат, учење по станицама, игра улога). Развијање компетенција за примену разних техника учења у активно-оријентисаној настави. Развијање вештина за избор методе и облика рада у складу са садржајем и циљевима часа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи

1. данУводна радионица – наставне методеПаузаСтудија на случајуПаузаКооперативно учењеПаузаУчење по станицама2. данПројекатПаузаНаставне методе и технике учењаПаузаНаставне методе и технике учењаПаузаИгра улога и вредновање програма

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 2500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3
2 Стара Пазова, ЕТШ ''Вук Караџић'' Живорад Младеновић, Ана Петрович 30 3.99
3 ОШ "Дубрава" Ивана Милутиновића бб Књажевац Живорад Младеновић, Јовица Јевтић 27 3.95
4 ЕТШ "Јован Цвијић" Штрпце Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.97
5 Гимназија "9.мај" Јеронимова 18 Ниш Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.96
6 ОШ "Учитељ Таса", Рајићева 24 Ниш Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.97
7 ЕТШ "Јован Цвијић" Штрпце Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.94
8 ОШ "Коле Рашић"; Васе Чарапића 8 б Ниш Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.92
9 ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш, Булевар Цара Константина Живорад Младеновић, Дејан Пејчић 30 3.96
10 Саборни храм; Учитеља Јосифа 21 Лесковац Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.89
11 Гимназија "Бранко Радичевић", Светосавска 5, Стара Пазова Живорад Младеновић, Ана Петрович 27 3.97
12 ОШ "Кирило Савић", Кирила Савића бб, Ивањица Јовица Јевтић, Александар Драгановић 30 3.95
13 ОШ "Станоје Миљковић", М.Тита 199, Брестовац Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.93
14 Техничка школа, Светосавска 5, Стара Пазова Живорад Младеновић, Ана Петрович 26 3.93
15 ОШ "Мирослав Антић" Ниш; Књажевачка 156 Ниш Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.94
16 ОШ "Мирослав Антић" Ниш; Књажевачка 156 Ниш Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.97
17 ОШ "Милутин Јеленић", Горња Трнава Живорад Младеновић, Јовица Јевтић 30 3.93
18 ОШ "Сечењи Иштван", Карађорђев пут 94, Суботица Имре Зомбори, Ана Петрович 29 3.97
19 ОШ "Свети Сава", Топоница бб Живорад Младеновић, Јовица Јевтић 29 3.9
20 ОШ "Бранислав Нушић", Ратаје Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.94
21 ОШ "Сечењи Иштван", Карађорђев пут 94, Суботица Имре Зомбори, Ана Петрович 30 3.99
22 Средња техничка школа "Шинковић Јозеф", Трг Зорана Ђинђића 10, Бачка Топола Јовица Јевтић, Имре Зомбори 30 3.93
23 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Живорад Младеновић, Зорица Караић-Шибалић 28 3.86
24 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Јовица Јевтић, Александар Драгановић 30 3.93
25 Гимназија и економска школа "Јован Јовановић змај", Сомборска 18, Оџаци Александар Драгановић, Имре Зомбори 30 3.76
26 ОШ "Бора Станковић", с. Тибужде - Врање Сретен Јовић 15 3.85
27 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Јовица Јевтић, Сретен Јовић 30 3.95
28 ОШ "Бора Станковић", Тибужде - Врање Сретен Јовић 15 3.99
29 ОШ "Свети Сава", Светосавска 76, Бајина Башта Живорад Младеновић, Зорица Караић-Шибалић 27 3.98
30 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" Бабушница Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.98
31 Средња школа "Вук Караџић" са домом ученика; Бабушница Дејан Пејчић, Сретен Јовић 26 3.95
32 ОШ" Јован Цвијић" , Сирча, Краљево Живорад Младеновић, Јовица Јевтић 29 3.97
33 ОШ "Бранко Радичевић", Бујановац Сретен Јовић 15 3.93
34 Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“; Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац Јовица Јевтић, Сретен Јовић 29 3.93
35 Економско-трговинска школа, Врање Сретен Јовић 15 3.99
36 Угоститељско-туристичка школа, Београд Јовица Јевтић, Александар Драгановић 26 3.95
37 ОШ "Иван Горан Ковачић", Суботица Живорад Младеновић, Имре Зомбори 28 3.9
38 ОШ "Стојан Живковић Столе" Дејан Пејчић, Сретен Јовић 30 3.97

Укупно учесника: 1051 | Просечна оцена: 3.92