Обука наставника за рад са проблематичном децом

Каталошки број програма: 49  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Јелена Срдановић Мараш, доктор наука, Клиника за психијатрију, КЦВ; Оља Дукић, доктор наука, Тим Центар Нови Сад;

Јелена Срдановић Мараш, доктор наука, Клиника за психијатрију, КЦВ; Оља Дукић, доктор наука, Тим Центар Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Општи циљ програма је обука наставника у стицању адекватних вештина комуникације и техника у раду са децом изазовног понашања.

Специфични циљеви подразумевају да наставници стекну вештине у раду са децом која показују проблеме у редовном праћењу и похађању наставе, имају проблем пажње, испољавају агресивна понашања на часовима и у школи, као и са децом која имају страхове или која су повучена. Наставници ће научити како да смање степен одлагања испуњавања обавеза код деце и како да их мотивишу за усвајање градива. Такође један од специфичних циљева семинара се састоји у томе да наставници буду ефикаснији у препознавању тежих психолошких проблеме код ученика, и да адекватно реагују у ситуацији суицидалних криза ученика, и упутите их на одговарајуће службе за даљу помоћ.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКритеријуми за идентификовање проблематичног понашања код децеТехнике за кориговање проблематичног понашања ученика на часуЕкстернализујући психолошко психијатријски проблеми код деце школског узрастаКонтрола љутње и бесаЕфикасне границе у комуникација са ученицимаРелаксационе технике2. данИнтернализујући психолошко психијатријски проблеми код деце школског узрастаНедовољна ефикасност ученикаСнижено расположење и суицидално понашање у адолесценцијиНиско самопоштовање О грешкамаУчење и мотивација

30

дана: 2
бодова: 16

15-20 учесника, цена по учеснику 5000,00 динара 21-25 учесника, цена по учеснику 4750,00 динара 26-30 учесника, цена по учеснику 4400,00 динара у ову цену је укључен сав потребан материјал за рад, а нису укључени путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Др. Тихомир Остојић", Маршала Тита 58, Остојићево Јелена Срдановић Мараш, Оља Дукић 20 3.99
2 ОШ ''Жарко Зрењанин'' , Братства јединства 49, Скореновац Јелена Срдановић Мараш, Оља Дукић 14 3.86
3 Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић", Београд Јелена Срдановић Мараш, Оља Дукић 13 3.96
4 Школа за основно образовање и васпитање одраслих ,,Свети Сава", Огњена Прице Нови Сад Јелена Срдановић Мараш 15 3.93

Укупно учесника: 62 | Просечна оцена: 3.94