Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Каталошки број програма: 63  

Не

Osnovna skola Kralj Petar I, Vojvode Putnika 1 18000 Nis, kraljpetarnis@mts.rs, 018290004, , 018290005

Robert Dzunic, robertdzunic@gmail.com, 018290004, 0652900050,

Роберт Џунић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Марина Стојановић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Анита Спасић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш

Роберт Џунић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Марина Стојановић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Анита Спасић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање знања наставника за превентивно пружање стручне помоћи ученицима кроз појачан васпитни рад и васпитне мере

Стицање знања о прописима који регулишу права, обавезе и одговорност ученика; Развијање компетенција за примену појачаног васпитног рада и одговарајућих васпитних мера; Обука наставника за препознавање непримереног понашања и спровођење превентивних активности; Оснаживање наставника за тимски приступ у спровођењу васпитног рада уз примену адекватних образаца; Оспособљавање наставника за праћење ефеката појачаног васпитног рада, васпитних мера и вођење школске евиденције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПрава, обавезе и одговорност ученикаПојачан васпитни радПаузаВаспитне мере и њихов значајПаузаУлога и одговорност носиоца васпитног и ПВР-а у спречавању непримереног понашања ученикаПаузаМодел успешног спровођења појачаног васпитног рада и примене васпитних мераПраћење и евалуација појачаног васпитног рада, васпитних мера и обавеза вођења школске евиденције

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара. Спецификација цене: надокнада предавачима у бруто износу (1700 динара), путни трошкови (500 динара), радни материјал (200 динара), трошкови установе (300 динара) и материјал за сваког учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Радоје Домановић", ул. Генерала Милојка Лешјанина 49а, Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.85
2 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић" Алексинац Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.81
3 ОШ "Јован Јовановић Змај" Трг пудара бб Алексиначки Рудник Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.91
4 ОШ "Свети Сава" Гарсија Лорке бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 24 3.98
5 ОШ "Иван Горан Ковачић" И.Г.Ковачића 14 Нишка Бања Роберт Џунић, Анита Спасић 28 4
6 ОШ "Свети Сава" Гарсија Лорке бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 18 3.93
7 ОШ "БРАНКО Радичевић"Победе 72 Габровац Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 27 3.95
8 ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ" Љубомира Николића 3 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.94
9 ОШ "Иво Андрић" Бранка Бјеговића бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.98
10 ОШ "Цар Константин" Великотрнавска 4 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.99
11 ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ" Љубомира Николића 3 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 27 3.84
12 ОШ "Цар Константин" Великотрнавска 4 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.94
13 ОШ "Чегар" Школска бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 26 3.94
14 ОШ "Чегар" Школска бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 26 3.99
15 ОШ"Иво Андрић"Бранка Бјеговића бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 26 3.91
16 ОШ "Сретен Младеновић Мика" Шабачка 20 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.91
17 ОШ"Ратко Вукићевић " Ратка Вукићевића 5 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.98
18 ОШ "Зоран Ђинђић" Павла Софрића 30 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.93
19 ОШ "Краљ Петар Први" Краља Петра 7 Београд Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 4
20 ОШ "Доситеј Обрадовић" Краљевића Марка13 а Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 28 3.77
21 ОШ "Коле Рашић" Васе Чарапића 8 б Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 25 3.99
22 ОШ "IV Краљевачки батаљон" Олге Јовичић бр 1 36000 Краљево Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.96
23 ОШ"1.МАЈ"Железничка бб Трупале Роберт Џунић, Анита Спасић 28 3.99
24 ОШ "Учитељ Таса" Рајићева 24 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 27 3.97
25 ОШ" Веселин Маслеша" Кумодрашка 72 Вождовац Београд Роберт Џунић, Марина Стојановић 30 3.77
26 ОШ"Бранко Радичевић"Моша Пијаде 31 Бор Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 27 3.78
27 ОШ "Бранко Радичевић"Моша Пијаде 31 Бор Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 25 3.92
28 ОШ "ђура Јакшић" Српских Просветитеља 7 Јелашница Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 18 3.97
29 Прехрамбено хемијска школа,Генерала Милојка Лешјанина 23,Ниш Роберт Џунић, Анита Спасић 30 3.95
30 ОШ "Вожд Карађорђе", ул. Вожда Карађорђа 29, Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.99
31 ОШ "Вук Караџић", ул. Моше Пијаде 6, Бор Роберт Џунић, Анита Спасић 23 4
32 ОШ "Душан Радовић", ул. Ђердапска 45, Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 26 3.83
33 ОШ "Свети Сава", ул. 29. Новембра 15, Врчин Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 28 3.99
34 ОШ "Вук Караџић", ул. 19. Август 3, Лебане Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.96
35 ОШ "3. октобар", ул. 3. октобар, Бор Роберт Џунић, Марина Стојановић 30 3.95
36 ОШ "Свети Сава" Саве Немањића 2 Пирот Роберт Џунић, Марина Стојановић 30 3.99
37 ОШ " НХ Синиша Николајевић" Тимочка 24 Београд Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.99
38 ОШ "Вук Караџић", ул. Српских владара 111 Пирот Роберт Џунић, Анита Спасић 30 3.97
39 "Гимназија 9 мај"Јеронимова 18 ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.87
40 ООШ "Доситеј Обрадовић", Вражогрнац бб Роберт Џунић, Марина Стојановић 23 3.94
41 Средња школа Гроцка, ул. Ужичка бр. 2, Гроцка Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.7
42 Средња школа Гроцка, ул. Ужичка бр. 2, Гроцка Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 20 3.91
43 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 16 3.86
44 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 25 3.94
45 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 27 3.94
46 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 29 3.92
47 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 29 3.79
48 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 26 3.92
49 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 25 3.78
50 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 16 3.98
51 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 9 3.83
52 Основна школа "Радован Ковачевић-Максим", ул. Цара Душана 76, Лебане Роберт Џунић, Марина Стојановић 23 3.91
53 Основна школа "Жарко Зрењанин", ул. Братства јединства 49, Скореновац Роберт Џунић, Марина Стојановић 26 3.93
54 Центар за стручно усавршавање Чачак, ул. Цара Душана бб, Чачак Роберт Џунић, Марина Стојановић 21 3.87
55 Основна школа "Миша Стојковић", ул. Мише Стојковића 204, Гај Роберт Џунић, Марина Стојановић 24 3.96
56 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 25 3.86
57 Основна школа "Љуба Ненадовић", ул. Аце Јоксимовића, Београд Роберт Џунић, Марина Стојановић 29 3.98
58 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 24 3.46
59 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 30 3.91
60 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 19 3.97
61 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 20 3.93
62 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 30 3.89
63 Основна школа "Јефимија", ул. Краља Милутина 3, Обреновац Роберт Џунић, Марина Стојановић 26 3.99
64 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 21 3.84
65 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 26 3.88
66 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 28 3.93
67 Online Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић 26 3.89

Укупно учесника: 1754 | Просечна оцена: 3.91