Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Каталошки број програма: 176  

Не

Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372, ,

Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560,

Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха”, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, ОШ „Бошко Буха”, Београд

Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха”, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, ОШ „Бошко Буха”, Београд; Данијела Пејчиновић, дипломирани педагог, Основна школа „Стеван Синђелић„; Тереза Моличник, дипломирани психолог, ОШ „Стеван Синђелић„; Весна Ћировић, дипломирани математичар, „Вељко Дугошевић”, Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и примена модела диференциране наставе у школи

1. Усавршавање знања наставног особља о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања 2. Усавршавање наставног особља за детекцију и идентификацију индивидуалних карактеристика, способности и потенцијала ученика 3. Развијање вештина наставног особља за диференцирано планирање и програмирање наставе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Уводно излагање Индивидуализована и диференцирана настава Индивидуалне разлике ученика Инклузивна учионица 2. дан Планирање и програмирање наставе Евалуација обуке

30

дана: 2
бодова: 12

4.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа за дизајн коже - Београд, Војислава Илића 88, Београд Снежана Нишевић, Оља Рашковић, Весна Ћировић 28 3.64

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.64