ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму

Каталошки број програма: 612  

Не

БАЗААРТ, Крунска 33, bazaartheatre@yahoo.com, 0641297423, 062352142,

Даринка Ковачевић, bazaartheatre@yahoo.com, 0112697053, 0631183660,

Сунчица Милосављевић, доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Ивана Деспотовић, Дипломирани глумац, БАЗААРТ / Удружење драмских уметника Србије–УДУС; Дубравка Суботић, Мастер, ;

Сунчица Милосављевић, доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Даринка Ковачевић, Тренер за интеркултурално учење, БАЗААРТ; Валентина Нађ, дипл. професор српског језика и књиж., ОШ „Соња Mаринковић„ Зрењанин; Mина Саблић Папајић, Мастер културолог, БАЗААРТ; Наташа Милојевић, Мастер, БАЗААРТ, УБУС, "ArtEQ", ЦЕДЕУМ; Наташа Китаноска, Mастер , ОШ „Влада Обрадовић Камени”; Бранијета Конџуловић, Диплoмирани професор српске књ. и језика, Техничка школа за дизајн коже у Београду; Ивана Стевовић, Дипломирани професор срп. јез. и књиж., OШ „Бранко Радичевић„ Лугавчина / Позориште ПАТОС; Aнђелка Вулић, Дипломирани политиколог међун. односа, Позориште Патос; Саша Радошевић, Дипломирани професор срп. јез. и књиж., ОШ ''Серво Михаљ'', Зрењанин; Душан Калејски, , ЦЕКОМ;

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособити наставника да кроз драмске технике развија плурализам и сарадњу међу ученицима; Подржати наставника да укључи интеркултуралне компоненте у различите наставне области и ваннаставни рад.

Развијање компетенција наставника за рад у културно плуралној средини; Практично усвајање драмских техника за интеркултурално учење; Успостављање корелација са наставним садржајима из различитих предмета (српски језик, страни језик, историја, уметност и др.) и обогаћивање методских приступа за обраду наставних садржаја из тих предмета кроз интеркултурални аспект.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПОЗДРАВНА и уводна РЕЧ домаћина и реализатора ИНДИВИДУАЛНИ ИДЕНТИТЕТ ГРУПНИ ИДЕНТИТЕТ КУЛТУРНЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ ПаузаИНТЕРКУЛТУРАЛНИ РЕЧНИК ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ОСЕТЉИВОСТКУЛТУРНЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И ИСКЉУЧИВАЊЕ БОЛНА РЕЧПауза за ручакСТЕРЕОТИПИПРЕДРАСУДЕПаузаУКЉУЧИ МЕ – РАЗУМЕЋУЗАВРШЕТАК РАДИОНИЦЕ2. данТЕХНИКЕ УКЉУЧИВАЊА УЧЕНИКА У ПОСТУПКЕ КРЕАТИВНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ДЕКОНСТУКЦИЈА СТЕРЕОТИПА ПаузаВРУЋА СТОЛИЦА - монолозиПауза за ручакРИТМОВИ ЗВУЧНИ ПЕЈЗАЖИ ШЕТЊА КРОЗ ПЕЈЗАЖЕ ЛЕКОВИТА РЕЧЗАТВАРАЊЕ РАДИОНИЦЕ, ПОЗДРАВ, ФОРМАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3.000 динара. У цену су урачунати: - трошкови изнајмљивања простора; - трошкови материјала за припрему и вођење програма; - трошкови освежења и сендвича за учеснике; - путни трошкови реализатора и координатора; - куповина и штампање сертификата; - финансијска администрација; - хонорари за аутора, реализатора и координатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Smederevska Palanka Сунчица Милосављевић, Наташа Милојевић, Бранијета Конџуловић 17 3.92
2 OŠ “Stevan Sremac”, Beograd, Borča Наташа Китаноска, Бранијета Конџуловић 28 3.89
3 OŠ “Stevan Sremac”, Borča, Beograd Сунчица Милосављевић, Даринка Ковачевић 28 3.5
4 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11.мај“ – Јагодина Валентина Нађ, Душан Калејски 20 3.49
5 Школа са домом за ученице отеченог слуха и говора „11.мај“ - Јагодина Наташа Китаноска, Бранијета Конџуловић 17 3.25
6 ОШ "Драгомир Марковић", Крушевац, Ћирила и Методија 20 Сунчица Милосављевић, Даринка Ковачевић 30 3.88

Укупно учесника: 140 | Просечна оцена: 3.66